| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Gminy Lubrza

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie poboru podatków, opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 1045.), art.6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 6 ust. 12, a także art. 19 pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283), art. 6l ust 2ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399, Dz.U z 2015r poz. 87, Dz. U z 2015r. poz. 122) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 699, 978, 1197) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Ustala się pobór podatków w drodze inkasa:

a) rolnego,

b) leśnego,

c) od nieruchomości.

2) Ustala się pobór opłat lokalnych w drodze inkasa :

a) za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

b) opłaty targowej.

§ 2. Na inkasentów w poszczególnych sołectwach wyznacza się następujące osoby:

1) Dytmarów - Dumańska Jolanta,

2) Jasiona - Sławek Elżbieta,

3) Krzyżkowice - Gul Marian,

4) Laskowice - Łętocha Mieczysław,

5) Lubrza - Ćwierz Emilia,

6) Nowy Browiniec - Gruna Róża,

7) Olszynka - Alert Stefan,

8) Prężynka - Kuchta Franciszek,

9) Słoków - Ułan Irena,

10) Skrzypiec - Mikołajczyk Marek,

11) Trzebina - Pilch Stanisława.

§ 3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 3,5 % od kwot pobranych podatków rolnego, leśnego
i od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast wysokość wynagrodzenia
za inkaso od pobranej opłaty targowej wynosi 25% pobranej kwoty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 5. Traci moc uchwała Nr VIII/74/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 października 2011.r w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady


Elżbieta Szwadowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Mikołajewski

prawnik, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »