| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVI/85/15 Rady Gminy Strzeleczki

z dnia 7 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381; z 2014 r. poz. 40; z 2015 r. poz. 1045) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465; z 2015 r. poz. 1045) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości w brzmieniu ustalonym w załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIV/178/04 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji i informacji oraz wzorów załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, uchwała Nr XXIV/179/04 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji i informacji oraz wzorów załączników do deklaracji i informacji na podatek leśny, uchwała Nr XXIV/180/04 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji
i informacji oraz wzorów załączników do deklaracji i informacji na podatek rolny, uchwała Nr XXXIII/243/05 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwał:
Nr XXIV/178/04 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów deklaracji
i informacji oraz wzorów załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, Nr XXIV/179/04 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów deklaracji i informacji oraz wzorów załączników do deklaracji i informacji na podatek leśny, Nr XXIV/180/04 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów deklaracji i informacji oraz wzorów załączników do deklaracji i informacji na podatek rolny.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki


Marek Kaliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/85/15
Rady Gminy Strzeleczki
z dnia 7 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/85/15
Rady Gminy Strzeleczki
z dnia 7 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/85/15
Rady Gminy Strzeleczki
z dnia 7 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/85/15
Rady Gminy Strzeleczki
z dnia 7 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »