| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIII/153/15 Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy danych dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz.849 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r. poz.1381 ze zm.), art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r., poz.465 ze zm.) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza:

1) informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) danych o nieruchomościach (ZN-1/A) stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B) stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4) deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

5) informacji o gruntach (IR-1) stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

6) danych o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A) stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

7) danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B) stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

8) deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

9) informacji o lasach (IL-1) stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;

10) danych o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A) stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;

11) danych o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B) stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały;

12) deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik nr 12 do niniejszej uchwały;

13) deklaracji w sprawie zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości wynikających z uchwały Rady Miejskiej (D-ZW) stanowiący załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXII/231/05 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy danych dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z dnia 8 lutego 2006r., Nr 10, poz.361).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem


Jan Czanguleit


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/153/15
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 30 listopada 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/153/15
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 30 listopada 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/153/15
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 30 listopada 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/153/15
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 30 listopada 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/153/15
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 30 listopada 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/153/15
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 30 listopada 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/153/15
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 30 listopada 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/153/15
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 30 listopada 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/153/15
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 30 listopada 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/153/15
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 30 listopada 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/153/15
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 30 listopada 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/153/15
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 30 listopada 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XIII/153/15
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 30 listopada 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »