| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXX/538/16 Rady Miasta Opola

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opole na lata 2014-2018

Na podstawie art. 21 ust.1 pkt.1ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.150, z 2015 r. poz. 1322, 1777, z 2016 r. poz. 8) oraz Uchwały nr LIII/792/13 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opole na lata 2014-2018 zmienionej uchwałą nr LXIII/959/14 Rady Miasta Opola z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opole na lata 2014-2018 Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 2 do Uchwały nr LIII/792/13 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opole na lata 2014-2018 zmienionej uchwałą nr LXIII/959/14 Rady Miasta Opola z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opole na lata 2014-2018 skreśla się punkt: 69.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


Uzasadnienie

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem Rady Gminy wynikającym z art. 21 ust.1 pkt. 1 oraz ust. 2 ustawy w dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z późn. zm. Uchwałą nr LIII/792/13 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęty został do realizacji wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opole na lata 2014-2018, zmieniony uchwałą nr LXIII/959/14 Rady Miasta Opola z dnia 25 września 2014 r.

Celem przyjętego programu było określenie kierunków działania Gminy Opole w zakresie racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opole w latach 2014-2018. Ww. program zawiera szczegółowe informacje dotyczące wielkości i stanu technicznego zasobu mieszkaniowego, zapotrzebowania na lokale z komunalnego zasobu, a także plan remontów i modernizacji budynków oraz zasady polityki czynszowej i warunki obniżania czynszu.

Ponadto opracowany został wykaz budynków komunalnych przeznaczonych na zabezpieczenie potrzeb Gminy Opole z wyłączeniem możliwości sprzedaży pojedynczych lokali stanowiący Załącznik nr 2 do Uchwały. W przedmiotowym wykazie uwzględnionych zostało 145 budynków, stanowiących własność komunalną wraz z prognozowanym sposobem ich zagospodarowania w latach 2014-2018.

Uwzględniając fakt, iż w wykazie znajduje się budynek przy ul. Luboszyckiej 28 w Opolu, w którym znajduje się jeden lokal użytkowy, natomiast większość lokali stanowią lokale komunalne zasadnym jest wyłączenie przedmiotowego budynku z ww. wykazu. Ponadto biorąc pod uwagę stan techniczny ww. budynku oraz fakt, iż umowy najmu zarówno lokalu użytkowego oraz lokali komunalnych zawarte są na czas nieokreślony, a czynsz opłacany jest regularnie, zasadnym jest ich wyłączenie przedmiotowego budynku z bazy lokali socjalnych.

Biorąc pod uwagę przedkładam projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opole na lata 2014-2018.

Uchwała nie rodzi skutków finansowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »