| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/234/2010 Rady Gminy w Mircu

z dnia 16 lipca 2010r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Mirzec

Na podstawie art. 30 ust. 6 , art. 54 ust. 7 oraz art. 91d, pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) Rada Gminy Mirzec uchwala, co następuje

§ 1. W Regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Mirzec zatwierdzonym uchwałą Nr XXVII/156/2009 oraz Nr XXVIII/163/2009 wprowadza się § 11 w poniższym brzmieniu : Dodatek specjalny

1) Dodatek specjalny może być przyznany nauczycielowi za prowadzenie dodatkowych godzin zajęć poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć realizowanych na podstawie umów o dofinansowanie projektów w ramach POKL lub innych programów, które są finansowane z tzw. źródeł innych, np. z UE

2) Dodatek specjalny przyznaje dyrektor w wysokości do 100,- zł brutto za godzinę faktycznie przeprowadzonych zajęć udokumentowanych zgodnie z wymogami realizowanego projektu w dzienniku zajęć.

3) dodatek jest płacony po przeprowadzeniu zajęć z częstotliwością określoną przez dyrektora ze środków pochodzących z projektów, o których mowa w pkt 1 zdeponowanych na rachunkach bankowych założonych w ramach realizowanych projektów.

§ 2. Pozostała treść Regulaminu pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2010r.


Uzasadnienie

Szkoły i przedszkola gminne aplikują o środki unijne pochodzące z różnych programów pomocowych i jako przyszli beneficjanci muszą być prawnie przygotowani do przyjęcia środków finansowych pochodzących z w/w źródeł oraz do zgodnej z wymogami ustawy Karta Nauczyciela gratyfikacji nauczycieli za udział w projektach realizowanych na podstawie umów o dofinansowanie projektów. Zgodnie z procedurami finansowymi tychże programów wydatkami kwalifikowanymi związanymi z wynagradzaniem personelu mogą być dodatki do wynagrodzeń, o ile zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz regulaminami pracy lub regulaminami wynagradzania danej instytucji. Zgodnie z powyższym zasadne jest wprowadzenie powyższej zmiany do obowiązującego Regulaminu wynagradzania nauczycieli.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Łukaszewicz

Ekspert z zakresu zamówień publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »