| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXXII/583/10 Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały NR LXV/531/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progarmu Profliaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok dla Gminy Staszów


Na podstawie: art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591: zmiany z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.: Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.: Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218; z 2008r.: Dz. U. Nr 180, poz 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz na podstawie art. 4¹ ust . 1, 2, i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jedn. tekst: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, zmiany z 2007: Dz. U. Nr 115 poz. 793, Dz. U. Nr 176 poz. 1238, zmiany 2008 r.: Dz. U. Nr 227, poz. 1505;z 2009 r.: Dz. U. Nr 18, poz. 97, Dz. U. Nr 144, poz. 1175) uchwala się co następuje:
§ 1. Dotychczasową treść załącznika do uchwały Nr LXV/531/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok dla Gminy Staszów zastępuje się treścią zawartą w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LXXII/583/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmieniącej uchwałę Nr LXV/531/10 Rady Miejskiej z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Działania te realizowane są w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program ten zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest uchwalany corocznie przez radę gminy. Wprowdzenie zmian w preliminarzu wydatków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na 2010 rok stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LXV/531/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 stycznia 2010 r. wynika z tytułu niewykorzystanych środków za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu za 2009 rok w kwocie 72 770 zł. Z czego zwiększyć wydatki na Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w kwocie 25 770 zł. Przeciwdziałanie Narkomanii w kwocie 2 000 zł. Dotacja CIS w kwocie 45 000 zł.
Załącznik do uchwały Nr LXXII/583/10
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 27 maja 2010 r.
Zalacznik1.doc

preliminarz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Bogusz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »