| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Gminy w Bałtowie

z dnia 30 maja 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz.U.z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z póżn. zm.) , oraz w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt. 1,2,3,4, art.216 ust.1i 2, art.236 ust.1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157,poz.1240 z póżn.zm) Rada Gminy w Bałtowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia i przeniesienia w planu dochodów budżetowych , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia i przeniesienia w planie wydatków budżetowych , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu pochodzące z wolnych środków §955 o kwotę 67.797,35 zł . Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu na 2011 r” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z kredytów-3.191.265,99 , pożyczek -53.342, pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE -1.890.392,01 , oraz z wolnych środków -177.797,35 zł

§ 5. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 8. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne roczne na 2011 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/55/2011
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 30 maja 2011 r.
Zalacznik1.doc

zał.1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/55/2011
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 30 maja 2011 r.
Zalacznik2.doc

zał.2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/55/2011
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 30 maja 2011 r.
Zalacznik3.doc

zał.3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/55/2011
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 30 maja 2011 r.
Zalacznik4.doc

zał.4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/55/2011
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 30 maja 2011 r.
Zalacznik5.doc

zał.5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/55/2011
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 30 maja 2011 r.
Zalacznik6.doc

zał.6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/55/2011
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 30 maja 2011 r.
Zalacznik7.doc

zał.7

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »