| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr Nr Nr XII/84/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie

z dnia 26 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust. 1, 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Sędziszowie uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie "Dochody budżetu gminy w wysokości 38.564.315,00 zł."

a) dochody bieżące - 30.696.018,00 zł

b) dochody majątkowe - 7.868.297,00 zł.

§ 5. § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie "Wydatki budżetu gminy w wysokości 39.374.724,00 zł."

a) wydatki bieżące - 30.255.719,00 zł.

b) wydatki majątkowe - 9.119.005,00 zł.

§ 6. § 2 ust. 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 4.198.953,00 zł.

a) wydatki bieżące 296.937,00 zł

b) wydatki majątkowe 3.902.016,00 zł

§ 7. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 810.409,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie - 810.409,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 2.877.987,00 zł, rozchody w wysokości 2.067.578,00 zł.

§ 8. § 10 pkt 1 i 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 810.409,00 zł

a) z tytułu kredytów - w kwocie 810.409,00 zł.

§ 9. Załącznik o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik o zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2011 roku otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik o wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznich, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 6 do niniejszek uchwały.

§ 12. Załącznik o planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. Załącznik o dotacjach przedmiotowych otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 14. Załącznik o dotacjach podmiotowych otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 15. Załącznik o dotacjach celowych otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Mysiara

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Nr Nr XII/84/2011
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Nr Nr XII/84/2011
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Nr Nr XII/84/2011
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Nr Nr XII/84/2011
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Nr Nr XII/84/2011
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Nr Nr XII/84/2011
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Nr Nr XII/84/2011
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Nr Nr XII/84/2011
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Nr Nr XII/84/2011
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr Nr Nr XII/84/2011
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf


Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów: W dziale 400 rozdzale 40002 o kwotę 5.000,00 zł (odsetki od nieterminowych wpłat); w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 30.000,00 zł (wpływy z usług), rozdziale 60078 o kwitę 415.594,00 zł (dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych); w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę 77.000,00 zł (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej), rozdziale 75814 o kwotę 46.154,00 zł (dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku); w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 5.490,00 zł (darowizna + sprzedaż złomu), rozdziale 80104 o kwotę 3.100,00 zł (darowizny), rozdziale 80110 o kwotę 630,00 zł (dochód z działalności spółdzielni uczniowskiej); w dziale 900 rozdziale 90003 o kwotę 50.000,00 zł (wpływy z usług), rozdziale 90004 o kwotę 45.000,00 zł (wpływy z usług). Zmniejsza się plan dochodów: W dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 212.469,00 zł (refundacja poniesionych wydatków w 2010 roku); w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 422.262,00 zł (refundacja poniesionych wydatków w 2010 roku).Zwiększa się plan wydatków: w dziale 600 rozdziale 60014 o kwotę 50.000,00 zł (dotacja do odnowy dróg powiatowych), rozdziale 60016 o kwotę 1,00 zł (środki RPOWŚ); rozdziale 60078 o kwotę 415.594,00 zł (na przebudowę dróg dotkniętych powodzią); w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 46.154,00 zł (na realizację zadań własnych); w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 66.955,00 zł (dotacja dla "Fundacja z uśmiechem" na prowadzenie SP w Mstyczowie) oraz o kwotę 57.490,00 zł (wydatki bieżące), w rozdziale 80103 o kwotę 9.750,00 zł (dotacja dla "Fundacja z uśmiechem" na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy SP w Mstyczowie, w rozdziale 80104 o kwotę 3.100,00 zł (wydatki bieżące), w rozdziale 80106 o kwotę 50.303,00 zł (dotacja dla "Fundacja z uśmiechem" na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego przy SP Mstyczów, SP Pawłowice, SP Krzcięcice), w rozdziale 80110 o kwotę 25.630,00 zł (wydatki bieżące). Zmniejsza się plan wydatków: w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 200.000,00 zł (realizacja nastąpiła w rozdziale 90019). Pozostałych przeniesień wydatków dokonano zgodnie z wnioskami Naczelników Wydziałów.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »