| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/89/2011 Rady Gminy w Opatowcu

z dnia 30 listopada 2011r.

sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 200lr. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) budynki mieszkalne lub ich części związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,

2) budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. Z 2007 roku Nr 43, poz. 277 ze zmianami),

3) budynki lub ich części oraz grunty oraz budowle wykorzystywane na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,

4) budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, domów kultury, bibliotek, o których mowa w art. 4 ust.l ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 13, poz. 123 ze zmianami),

5) budynki lub ich części oraz grunty związane z ochroną przeciwpożarową z wyjątkiem budynków i gruntów lub ich części wynajmowanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr III/6/2010 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwała Nr IV/15/2010 rady Gminy Opatowiec z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwała Nr III/6/2010 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 13 grudnia 201 Or. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Szczerba

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »