| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/174/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie

z dnia 31 sierpnia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie

Na podstawie art. 40 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   pkt 2   i ust. 2   ustawy z   dnia 20 grudnia 1996 roku o   gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z   2011 roku Nr 45, poz. 236 z   późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§   1.   w uchwale Nr XLVIII/405/2010 Rady Miejskiej w   Sędziszowie z   dnia 30 lipca 2010 roku w   sprawie zasad i   trybu korzystania z   obiektów i   urządzeń Ośrodka Sportu i   Rekreacji w   Sędziszowie wprowadza się zmiany:  

1)   w załączniku Nr 4   kolejne punkty otrzymują nowe brzmienie:  

-   "1. Dzieci do lat 11 - stu mogą przebywać na terenie plaży i   kąpieliska oraz kąpać się w   wyznaczonym miejscu, a   także korzystać ze zjeżdżalni tylko pod oppieką osób dorosłych".  

-   "5. Ratownikami są osoby noszące ubiór w   kolorze czerwonym i   czapkę ratownika".  

-   "7. Przekraczać linii oznaczonej bojami koloru żółtego".  

-   "13. Pić napojów alkoholowych i   palić papierosów".  

-   "18. Skakać z   pomostu".  

2)   w załączniku Nr 10 kolejne punkty otrzymują nowe brzmienie:  

-   "17.   Dzieci do lat 10 mogą przebywać w   obiekcie jedynie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i   odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun płaci za pobyt na pływalni według obowiązującego cennika".  

-   "24. Ratownikami są osoby noszące strój w   kolorze czerwonym z   napisem Ratownik".  

3)   w załączniku Nr 11 kolejne punkty otrzymują nowe brzmienie:  

-   "3.Boiska są czynne w   następujących terminach z   przeznaczeniem na: w   okresie roku szkolnego:  

a)   pierwszeństwo w   planowanych zajęciach szkolnych dla uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Sędziszów  

b)   wejście na obiekt - poniedziałek - piątek godz. 8.00 – 15.00  

c)   zajęcia sportowe dostępne dla wszystkich chętnych z   zastrzeżeniem pierwszeństwa dla grup młodzieżowych zorganizowanych w   organizacjach szkolnych (SKS), pozaszkolnych i   klubach sportowych: od września poniedziałek - piątek godz. 15.00 – 21 30 sobota godz. 9.00 – 21 30 niedziela godz. 9.00 – 21 30 ".  

-   "9. Korzystanie z   boisk jest bezpłatne dla dzieci i   młodzieży szkolnej z   terenu gminy Sędziszów, od poniedziałku do piątku w   godzinach od 8 00 - 15 00 ".  

-   "10. Korzystanie z   boisk poniedziałek - niedziela godz. 15 00 - 21 30 jest odpłatne, w   przypadku dni wolnych od zajęć szkolnych również odpłatnie w   godz. 7 30 - 21 30 ".  

§   2.   Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.  

§   3.   Uchwała podlega wykonaniu przez Dyrektora Ośrodka Sportu i   Rekreacji w   Sędziszowie.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Adam   Mysiara


Uzasadnienie

Zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa kompetencją Rady Miejskiej jest stanowienie o   zasadach i   trybie korzystania z   obiektów użyteczności publicznej. Z   tych względów należało podjąć niniejszą uchwałę.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »