| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/174/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie

z dnia 31 sierpnia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie

Na podstawie art. 40 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   pkt 2   i ust. 2   ustawy z   dnia 20 grudnia 1996 roku o   gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z   2011 roku Nr 45, poz. 236 z   późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§   1.   w uchwale Nr XLVIII/405/2010 Rady Miejskiej w   Sędziszowie z   dnia 30 lipca 2010 roku w   sprawie zasad i   trybu korzystania z   obiektów i   urządzeń Ośrodka Sportu i   Rekreacji w   Sędziszowie wprowadza się zmiany:  

1)   w załączniku Nr 4   kolejne punkty otrzymują nowe brzmienie:  

-   "1. Dzieci do lat 11 - stu mogą przebywać na terenie plaży i   kąpieliska oraz kąpać się w   wyznaczonym miejscu, a   także korzystać ze zjeżdżalni tylko pod oppieką osób dorosłych".  

-   "5. Ratownikami są osoby noszące ubiór w   kolorze czerwonym i   czapkę ratownika".  

-   "7. Przekraczać linii oznaczonej bojami koloru żółtego".  

-   "13. Pić napojów alkoholowych i   palić papierosów".  

-   "18. Skakać z   pomostu".  

2)   w załączniku Nr 10 kolejne punkty otrzymują nowe brzmienie:  

-   "17.   Dzieci do lat 10 mogą przebywać w   obiekcie jedynie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i   odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun płaci za pobyt na pływalni według obowiązującego cennika".  

-   "24. Ratownikami są osoby noszące strój w   kolorze czerwonym z   napisem Ratownik".  

3)   w załączniku Nr 11 kolejne punkty otrzymują nowe brzmienie:  

-   "3.Boiska są czynne w   następujących terminach z   przeznaczeniem na: w   okresie roku szkolnego:  

a)   pierwszeństwo w   planowanych zajęciach szkolnych dla uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Sędziszów  

b)   wejście na obiekt - poniedziałek - piątek godz. 8.00 – 15.00  

c)   zajęcia sportowe dostępne dla wszystkich chętnych z   zastrzeżeniem pierwszeństwa dla grup młodzieżowych zorganizowanych w   organizacjach szkolnych (SKS), pozaszkolnych i   klubach sportowych: od września poniedziałek - piątek godz. 15.00 – 21 30 sobota godz. 9.00 – 21 30 niedziela godz. 9.00 – 21 30 ".  

-   "9. Korzystanie z   boisk jest bezpłatne dla dzieci i   młodzieży szkolnej z   terenu gminy Sędziszów, od poniedziałku do piątku w   godzinach od 8 00 - 15 00 ".  

-   "10. Korzystanie z   boisk poniedziałek - niedziela godz. 15 00 - 21 30 jest odpłatne, w   przypadku dni wolnych od zajęć szkolnych również odpłatnie w   godz. 7 30 - 21 30 ".  

§   2.   Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.  

§   3.   Uchwała podlega wykonaniu przez Dyrektora Ośrodka Sportu i   Rekreacji w   Sędziszowie.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Adam   Mysiara


Uzasadnienie

Zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa kompetencją Rady Miejskiej jest stanowienie o   zasadach i   trybie korzystania z   obiektów użyteczności publicznej. Z   tych względów należało podjąć niniejszą uchwałę.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »