| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/146/12 Rady Gminy Samborzec

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Samborcu

Na podstawie art. 18 ust. 2, art. 40 ust. 2, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Samborzec uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Samborcu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy w Samborcu NrXX/76/2004 z dnia 29 lipca 2004 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Samborcu, zmienioną uchwałą Rady Gminy w Samborcu Nr XXXIX/183/06 z dnia 27 czerwca 2006 roku, uchwałą Rady Gminy w Samborcu Nr VI/24/07 z dnia 15 lutego 2007 roku oraz uchwałą Rady Gminy w Samborcu Nr XLV/188/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Samborzec i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Samborcu.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świetokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Piątek


Uzasadnienie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Samborcu oprócz zadań nałożonych ustawą o pomocy społecznej realizuje również inne zadania określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych, ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w której to ustawie wprowadzono w ostatnim czasie wiele zasadniczych zmian.

Ponadto zmiana statutu podyktowana jest przyjęciem do realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późniejszymi zmianami oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku Dz. U. Nr 149, poz. 887.

W związku z tym, że Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Samborcu przyjęty został uchwałą Rady Gminy w Samborcu z dnia 29 lipca 2004 roku, Nr XX/76/2004, a w międzyczasie wprowadzono do niego szereg zmian uchwałami Rady Gminy, należy dla jego przejrzystości uchwalić tekst jednolity.

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/146/12
Rady Gminy Samborzec
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/146/12 Rady Gminy Samborzec z dnia 31.08.2012r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »