| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 15/127/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40, ust. 2, pkt 2, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   póź. zm.) oraz art. 6   ustawy z   dnia 20 grudnia  
1996 r. o   gospodarce komunalnej ( Dz. U. 2011. 45. 236) Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   W Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej którego jednolity tekst został ogłoszony Obwieszczeniem Rady Miejskiej w   Małogoszczu z   dnia 27 sierpnia 2004 r. w   sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej w   Małogoszczu ( Dz. Urz. Województwa Świętkorzyskiego Nr 175, poz. 2386 ) wprowadza się następujace zmiany:  

1.   W § 3, w   ust. 2   dodaje się pkt 5   w brzmieniu:  

5) remonty i   naprawy dróg gminnych. .

2.   W § 3, w   ust. 3   dodaje się pkt 5   w brzmieniu:  

5) budowa i   rozbudowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych i   kanalizacji deszczowych. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej w   Małogoszczu, a   nadzór nad jej wykonaniem Burmistrzowi Miasta i   Gminy Małogoszcz  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Adam   Świerczyński

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Rorbach

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »