| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/608/2012 Rady Miasta Kielce

z dnia 6 września 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji mieszkań chronionych utworzonych przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Kielcach i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tych mieszkaniach

Na podstawie art. 97 ust. 5, w   związku z   art. 9   ust. 8   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tj. Dz. U. z   2009 r. Nr 175 poz. 1362, Nr 65 poz. 554, Nr 157 poz. 1241, Nr 202 poz. 1551, Nr 219 poz. 1706, Nr 221 poz. 1738; z   2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 229, Nr 81 poz. 527, Nr 125 poz. 842; z   2011 r. Dz. U. Nr 81 poz. 440, Nr 106 poz. 622, Nr 149 poz. 887; z   2012 r. poz. 579) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z   dnia 17 lipca 2012 r. w   sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z   pomocy społecznej (Dz. U. z   2012 poz. 823) Rada Miasta Kielce uchwala, co następuje:  

§   1.  

Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXXII/603/2004 Rady Miejskiej w   Kielcach z   dnia 21 października 2004 r. w   sprawie ustalenia organizacji mieszkań chronionych utworzonych przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych w   Kielcach i   szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w   tych mieszkaniach, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w   Kielcach Nr V/82/2007 z   dnia 15 lutego 2007 roku, otrzymuje nowe brzmienie określone w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia z   mocą obowiązującą od dnia 1   października 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Tomasz   Bogucki

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXXII/608/2012    
Rady Miasta Kielce    
z dnia 6   września 2012 r.  
 

Tabela odpłatności za miesięczny koszt pobytu  
w mieszkaniu chronionym  

 

Dochód na osobę w    

Wysokość opłaty w   % ustalona od kwoty miesięcznych kosztów pobytu  

do 542  
 

0  

543 - 643  
 

20  

644 - 744  
 

40  

745 - 845  
 

60  

846 - 946  
 

80  

Powyżej  947  
 

100  

 


Uzasadnienie

W związku z   wejściem w   życie, począwszy od 1   października 2012 roku przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z   dnia 17 lipca 2012 r. w   sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z   pomocy społecznej (Dz. U. z   2012 r.,  poz . 823), na mocy których następuje weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń pomocy społecznej, zmiana wysokości tych kryteriów określonych w   Załączniku do niniejszej Uchwały jest uzasadniona.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »