| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/249/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 212 ust. 1   pkt1 i   2 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z   2011r. Nr 197, poz. 1172), uchwala się, co następuje:  

§   1.   Zwiększa się dochody budżetowe wg § 1   Załącznika Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Zmniejsza się wydatki budżetowe wg § 2   Załącznika Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Zwiększa się wydatki budżetowe wg § 3   Załącznika Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   4.   § 8.1 w   uchwale Nr XV/ 141 /2011 Rady Miejskiej w   Stąporkowie z   dnia 22 grudnia 2011r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2012r. otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan przychodów i   kosztów w   łącznej kwocie (zbiorczo), dla: 1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 5.198.256 zł, koszty – 6.918.256 zł ( w   tym: koszty z   tytułu amortyzacji w   kwocie 1.720.000 zł ) zgodnie z   załącznikiem Nr 9.”  

§   5.   Załącznik Nr 4   „ Zadania inwestycyjne roczne w   2012 r.” do uchwały Nr XV / 141 / 2011 Rady Miejskiej w   Stąporkowie z   dnia 22 grudnia 2011r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2012r., po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   6.   Załącznik Nr 3   „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w   2012 roku” do uchwały Nr XV / 141 / 2011 Rady Miejskiej w   Stąporkowie z   dnia 22 grudnia 2011r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2012r., po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   7.   Załącznik Nr 9   „ Plan przychodów i   kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012r.” do uchwały Nr XV / 141 / 2011 Rady Miejskiej w   Stąporkowie z   dnia 22 grudnia 2011r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2012r., po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   8.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.  

§   9.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

§   10.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Jacek   Kołodziej


Uzasadnienie

Proponowane zmiany w   budżecie Gminy Stąporków na 2012r. podyktowane są :zwiększeniem wartości dochodów budżetowych w   kwocie ogółem 168.142 zł w   tym: 1.w rozdziale 70005 – dotyczy kar pieniężnych uzyskanych od osób fizycznych w   wysokości 22.782 zł, 2.w rozdziale 75814 – dotacji celowej otrzymanej z   budżetu państwa w   kwocie ogółem 86.638 zł ( dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych w   ramach funduszu sołeckiego w   2011 roku), 3.w rozdziale 90002- wprowadzenia środków planowanych do otrzymania zgodnie z   zawartą Umową dotacji Nr 77/12 z   dnia 20 sierpnia 2012r. z   WFOŚ i   GW w   Kielcach na 85% wartości kosztów kwalifikowanych związanych z   zadaniem usuwania azbestu w   kwocie 58.722 zł. zmniejszeniem wartości planowanych wydatków budżetowych w   kwocie 387.142 zł i   zwiększeniem wartości wydatków w   kwocie 555.264 zł. Ogółem zwiększenie wydatków budżetowych stanowi kwotę 168.142 zł. Proponowane zmiany w   planie wydatków dotyczą : 1.ogółem zmniejszenie wydatków majątkowych o   kwotę 20.500 zł, 2.ogółem zwiększenie wydatków bieżących o   kwotę 188.642 zł. Przedstawiana jest również zmiana dotycząca planu przychodów i   kosztów samorządowego zakładu budżetowego, dotyczy ona zwiększenia planowanych przychodów i   kosztów w   wysokości 27.000 zł. Zwiększenie kosztów związane jest z   kosztami majątkowymi.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/249/2012
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/249/2012
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/249/2012
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zalacznik nr 3  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/249/2012
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Zalacznik nr 4  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »