| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/210/12 Rady Miejskiej w Połańcu

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U   z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. 1)   ) oraz art. 87 ust. 3   ustawy z   dnia 23 lipca 2003 r. o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, 1568, z   późn zm. 2)   ) Rada Miejska w   Połańcu uchwala, co następuje:  

§   1.   Przyjmuje się do realizacji „Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016”, zaopiniowany pozytywnie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w   Kielcach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Połaniec.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

 

 

1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z   2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z   2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z   2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z   2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z   2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z   2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z   2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, 2012r. poz. 567.  

2)   Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2004r. Nr 96, poz. 959 Nr 238 poz. 2390, z   2006r. Nr 50 poz. 362, Nr 126 poz. 875, z   2007r. Nr 192, poz. 1394, z   2009r. Nr 31 poz. 206, Nr 97, poz. 804.  

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/210/12
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do uchwały Nr XXXIII/210/12 z   dnia 25 października  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Stanisław   Lolo

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »