| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/194/2012 Rady Gminy w Lipniku

z dnia 23 października 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art.211, art. 212, art.235 art.236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) Rada Gminy w Lipniku uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan wydatków:

Dział

Rozdział

§

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

801

Oświata i wychowanie

90 000zł

80101

Szkoły podstawowe

35 000zł

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

5 000zł

4270

Zakup usług remontowych

30 000zł

80110

Gimnazja

37 000zł

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

10 000zł

4270

Zakup usług remontowych

20 000zł

4300

Zakup usług pozostałych

5 000zł

4410

Podróże służbowe krajowe

2 000zł

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

18 000zł

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 000zł

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 000zł

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

7 600zł

85401

Świetlice szkolne

7 600zł

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 500zł

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 000zł

4300

Zakup usług pozostałych

900zł

4410

Podróże służbowe krajowe

200zł

Ogółem

97 600zł

§ 2. Zwiększa sie plan wydatków

Dział

Rozdział

§

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

801

Oświata i wychowanie

94 000zł

80101

Szkoły podstawowe

61 000zł

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

6 000zł

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

40 000zł

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

15 000zł

80110

Gimnazja

33 000zł

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

20 000zł

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

13 000zł

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

3 600zł

85401

Świetlice szkolne

3 600zł

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 600zł

Ogółem

97 600zł

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy w Lipniku


Stanisław Mazur


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVI/194/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23 pażdziernika

2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

Gminy Lipnik na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym     (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póżn.zm.) Rada Gminy w Lipniku uchwala:

Zmniejsza się plan wydatków:

w dziale     801                     Oświata i wychowanie

Rozdział            80101

Szkoły podstawowe

35 000zł

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych iksiążek

5 000zł

4270

Zakup usług remontowych

30 000zł

80110

Gimnazja

37 000zł

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych iksiążek

10 000zł

4270

Zakup usług remontowych

20 000zł

4300

Zakup usług pozostałych

5 000zł

4410

Podróże służbowe krajowe

2 000zł

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

18 000zł

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 000zł

4210

Zakup materiałów iwyposażenia

8 000zł


w dziale      854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział               85401

Świetlice szkolne

7 600zł

4210

Zakup materiałów iwyposażenia

4 500zł

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych iksiążek

2 000zł

4300

Zakup usług pozostałych

900zł

4410

Podróże służbowe krajowe

200zł

Ogółem

97 600zł

Zwiększa się plan wydatków:

w dziale           801                           Oświata i wychowanie

Rozdzia ł

80101

Szkoły podstawowe

61 000zł

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

6 000zł

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

40 000zł

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

15 000zł

80110

Gimnazja

33 000zł

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

20 000zł

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

13 000zł


w dziale           854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział

85401

Świetlice szkolne

3 600zł

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 600zł

Ogółem

97 600zł

Rada Gminy w Lipniku podejmuje Uchwałę o zmniejszeniu planu wydatków w budżecie Gminy Lipnik w dziale 801i 854 w rozdziale dotyczącym  wydatków w szkole podstawowej , gimnazjum , stołówce szkolnej i świetlicach w paragrafach dotyczących wydatków bieżących.

Jednocześnie Rada Gminy w Lipniku dokonuje zwiększenia planu wydatków w budżecie Gminy Lipnik z przeznaczeniem na wydatki w Zespole Szkół w Lipniku w dziale 801 i 854 w rozdziale dotyczącym szkoły podstawowej, gimnazjum i świetlicy szkolnej w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników i składkach na ubezpieczenia społeczne.

Opracowała:

Joanna Wojciechowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »