| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/46/2012 Rady Gminy Kluczewsko

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 , Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) Rada Gminy Kluczewsko uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 47.583 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 47.583 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi: Dochody - 14.717.810,83 zł. Wydatki - 15.350.017,69 zł.

§ 4. Załącznik Nr 3 -"Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012"- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 4 - "Limity wydatków na inwestycje jednoroczne"- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 5 - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2012 roku" - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 9 - "Plan przychodów i kosztów Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku na 2012 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 11- "Dotacje celowe w 2012 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Wanda Popczyk-Fiecek


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kubarski

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »