| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/286/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 18a oraz art. 19 pkt. 1) lit. f) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Rada Miejska w Busku - Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie gminy Busko - Zdrój opłatę od posiadania psów.

§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 36,00 zł od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

§ 3. 1)Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty.

2)Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba fizyczna weszła w posiadanie psa i wygasa z upływem miesiąca, w którym osoba fizyczna utraciła posiadanie psa.

§ 4. Osoby fizyczne posiadające psy wpłacają opłatę od posiadania psów w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju lub na rachunek bankowy gminy Busko - Zdrój.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko - Zdrój

§ 6. 1)Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2)Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku-Zdroju


mgr Justyna Nurek


Uzasadnienie

Na podstawie art. 18a pkt. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Busku - Zdroju może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłata od posiadania psów będzie pobierana od osób fizycznych. Wprowadzenie opłaty od posiadania psów związane jest z obserwowanym zjawiskiem wzrastania bezdomności zwierząt, a w szczególności psów. Powyższy problem wiąże się z wydatkowaniem środków finansowych z budżetu gminy na zadania związane z programem zapobiegającym bezdomności zwierząt. Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »