| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/286/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 18a oraz art. 19 pkt. 1) lit. f) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Rada Miejska w Busku - Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie gminy Busko - Zdrój opłatę od posiadania psów.

§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 36,00 zł od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

§ 3. 1)Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty.

2)Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba fizyczna weszła w posiadanie psa i wygasa z upływem miesiąca, w którym osoba fizyczna utraciła posiadanie psa.

§ 4. Osoby fizyczne posiadające psy wpłacają opłatę od posiadania psów w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju lub na rachunek bankowy gminy Busko - Zdrój.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko - Zdrój

§ 6. 1)Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2)Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku-Zdroju


mgr Justyna Nurek


Uzasadnienie

Na podstawie art. 18a pkt. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Busku - Zdroju może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłata od posiadania psów będzie pobierana od osób fizycznych. Wprowadzenie opłaty od posiadania psów związane jest z obserwowanym zjawiskiem wzrastania bezdomności zwierząt, a w szczególności psów. Powyższy problem wiąże się z wydatkowaniem środków finansowych z budżetu gminy na zadania związane z programem zapobiegającym bezdomności zwierząt. Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Cyman i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców i osób nieprowadzących działalności gospodarczej w obszarach kontraktów, rozwiązywania sporów i zastępstwa procesowego, windykacji w kraju i za granicą, nieruchomości i budownictwa, podatków, spraw korporacyjnych, stosunków pracowniczych, zamówień publicznych, restrukturyzacji i upadłości, rynków finansowych i finansowania działalności gospodarczej, a także stosunków międzynarodowych i prawa europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »