| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/6/2013 Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Koneckiego

Na podstawie art. 169 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm. , z 2001 r. Nr 28, poz. 319 , z 2006 r. Nr 200, poz. 1471 , z 2009 Nr 114, poz. 946) oraz art. 2 ust. 4 i art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r.Nr 142 poz.1592 , z 2002r. Nr 23, poz.220 , Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984 , Nr 153 poz. 1271 , Nr 200 poz. 1688 , Nr 214 poz. 1806 , z 2003r. Nr 162 poz. 1568 , z 2004r. Nr 102 poz.1055 , z 2007r. Nr 173 poz. 1218 , z 2008r. Nr 180 poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r. Nr 92, poz. 753 , Nr 157, poz. 1241 , z 2010r. Nr 28, poz. 146 , Nr 40, poz. 230 , Nr 106, poz. 675 , z 2011r. Nr 21, poz. 113 , Nr 149, poz. 887 oraz Nr 217, poz. 1281), Rada Powiatu w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W Statucie Powiatu Koneckiego przyjętego Uchwałą Nr XI/65/2007 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenie Statutu Powiatu Koneckiego zmienionym Uchwałą Nr XIII/18/2008 Rady Powiatu w Końskich z dnia 12 marca 2008 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się treść §42 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
"2. W skład Zarządu wchodzą: Starosta jako przewodniczący, Wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie dwóch osób. Ze Starostą i Wicestarostą nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru.";

2) w §47 ust. 5 po wyrazie Zarządu skreśla się kropkę i dopisuje treść w brzmieniu: "obecni na posiedzeniu.",

2. Zmienia się wykaz jednostek organizacyjnych powiatu stanowiący załączniknr 1 do Statutu Powiatu Koneckiego, który otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Rady Powiatu w Końskich


Wiesław Skowron


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/6/2013
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Wykaz jednostek organizacyjnych powiatu koneckiego

1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

2. I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich

3. II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Końskich

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich, w skład którego wchodzą:

- Technikum Nr 1 w Końskich

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Końskich

- Technikum Uzupełniające Nr 1 w Końskich

- Szkoła Policealna Nr 1 w Końskich

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich, w skład którego wchodzą:

- Technikum Nr 2 w Końskich

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Końskich

- Technikum Uzupełniające Nr 2 w Końskich

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Końskich

6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich, w skład którego wchodzą:

- Technikum Nr 3 w Końskich

- Szkoła Policealna Nr 3 w Końskich

7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie,w skład którego wchodzą:

- Liceum Ogólnokształcące w Stąporkowie

- Technikum w Stąporkowie

- Szkoła Policealna w Stąporkowie

8. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Baryczy, w skład którego wchodzą:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Baryczy

- Publiczne Gimnazjum Specjalne w Baryczy

- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Baryczy

9. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Końskich

10. Bursa Szkolna w Końskich

11. Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu

12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich

13. Dom Pomocy Społecznej w Końskich

14. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej

15. Placówka Rodzinna w Brodach

16. Placówka Rodzinna w Kawęczynie

17. Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich

18. Powiatowy Urząd Pracy w Końskich

19. Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie


Uzasadnienie

Zmiany Statutu Powiatu obejmują dostosowanie składu Zarządu Powiatu po rezygnacji z funkcji etatowego członka Zarządu, doprecyzowanie sposobu podpisywania uchwał Zarządu Powiatu oraz aktualizację wykazu jednostek organizacyjnych powiatu.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »