| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/177/13 Rady Gminy Samborzec

z dnia 26 lutego 2013r.

w sprawie zmian w uchwale nr XXXIV/173/13 z dnia 22 stycznia 2013 roku- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit.i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 217 pkt 1, art. 222 ust. 1 i ust 2, art. 235, art. 236, art. ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Gminy Samborzec uchwala, co następuje:

§ 1. W § 2 uchwały skreśla się pkt 2. [„Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę….0 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2)].

§ 2. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „ Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 600 000,00 zł z przeznaczeniem na :

- spłatę rat kredytów w kwocie 1 600 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 700 000,00 zł;

Rozchody budżetu w wysokości 2 300 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:

Zmniejszenie planu w Dz. 600 Rozdz. 60078 § 6630 o kwotę 920 493,63 zł;

Zwiększenie planu w Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6630 o kwotę 900 493,63 zł (refundacja);

Dz . 600 Rozdz. 60016 § 6630 o kwotę 20 000,00 zł ( dotacja na

przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych).

§ 4. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w 2013 roku do

kwoty 50 000 złotych, w tym na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 50 000 złotych.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Samborzec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym

Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Piątek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Kłosińska-Pyka

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »