| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/296/2013 Rady Miejskiej w Stąporkowie

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/258/2012 Rady Miejskie w Stąporkowie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art.18 ust 2   pkt 8   i art.40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz.1591 z   późn. zm.) art.6 ust.12 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010r. Nr 95,poz.613 z   późn. zm.) art. 6b ustawy z   dnia 15 listopada 1984r. o   podatku rolnym (Dz. U. z   2006 Nr 136,poz.969 z   późn. zm.) art. 6   ust . 8   ustawy z   dnia 30 października 2002r. o   podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 z   późn. zm.) oraz art.4 ust.2 i   art.13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 17 ,poz.95) uchwala się co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr XXIX/258/2012 Rady Miejskiej w   Stąporkowie z   dnia 15 listopada 2012r w   sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i   stawek za inkaso podatku od nieruchomości rolnego i   leśnego, wprowadza się następujące zmiany:  

1.   Zmienia się treść wykazu inkasentów podatku od nieruchomości , rolnego i   leśnego, który otrzymuje nowe brzmienie i   stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i   wchodzi w   życie z   dniem ogłoszenia.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Jacek   Kołodziej


Uzasadnienie

W związku z   rezygnacją oraz wyborem nowych sołtysów w   niektórych sołectwach, którzy są jednocześnie inkasentami podatków pobieranych w   formie łącznego zobowiązania pieniężnego dokonuje się zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIX/258/2012 Rady Miejskiej w   Stąporkowie z   dnia 15 listopada 2012r. w   sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i   stawek za inkaso podatku od nieruchomości rolnego i   leśnego.  


Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/296/2013
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 27 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Gugała

Krzysztof Gugała Ekspert w dziedzinie HR, ze specjalizacją w systemach wynagradzania, Prezes Zarządu w IDEA! Human Capital – we współpracy z Towers Watson Data Services EMEA. W branży HRM pracuje od dwudziestu sześciu lat, łącząc perspektywę doradcy, eksperta i menedżera. Posiada rozległe doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii personalnych i systemów wspierających zarządzanie kapitałem społecznym, w szczególności systemów wynagrodzeń. Kierował projektami obejmującymi opisywanie stanowisk, wartościowanie, projektowanie polityk płacy zasadniczej i zmiennej oraz świadczeń, m.in. dla PGNiG SA, , TVN, Wyborowa SA, Tramwaje Warszawskie i kilkadziesiąt innych. Projektuje i realizuje unikalne na polskim rynku badania rynkowe w zakresie wynagrodzeń . Autor wielu publikacji w prasie specjalistycznej (m.in. HBR Polska, Personel, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) oraz współautor książki „Budowanie pomiar kapitału ludzkiego w organizacji”. Od 2010 prowadzi zajęcia z controllingu personalnego, benchmarkingu wynagrodzeń i systemów motywacyjnych na Akademii Leona Koźmińskiego i we Francuskim Instytucie Zarządzania

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »