| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/172/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1   i 11a ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   ochronie zwierząt (Dz. U. z   2003r.    Nr 106, poz. 1002 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Koprzywnicy  
uchwala, co następuje:  

§   1.   §1 Uchwala się gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w   2013 r. w   brzmieniu jak  
w załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy w   Koprzywnicy  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  
i wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/172/2013
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXII/172/2013 Rady Miejskiej w   Koprzywnicy z   dnia  

26 marca2013 roku w   sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w   2013 r.  

Zmiana ustawy o   ochronie zwierząt z   dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z   2003 r. Nr 106, poz. 1002 z   późn. zm.) nakłada na gminy obowiązek sporządzania corocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  

              W związku z   powyższym przygotowany został program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności na terenie Gminy Koprzywnica stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Program, o   którym mowa obejmuje:  

1.   zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w   schronisku dla zwierząt;  

2.   opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w   tym ich dokarmianie;  

3.   odławianie bezdomnych zwierząt;  

4.   obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w   schroniskach dla zwierząt;  

5.   poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;  

6.   usypianie ślepych miotów;  

7.   wskazanie gospodarstwa rolnego w   celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;  

8.   zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt.  

W Programie została podana wysokość środków finansowych planowanych na realizację założeń programu.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »