| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/172/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1   i 11a ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   ochronie zwierząt (Dz. U. z   2003r.    Nr 106, poz. 1002 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Koprzywnicy  
uchwala, co następuje:  

§   1.   §1 Uchwala się gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w   2013 r. w   brzmieniu jak  
w załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy w   Koprzywnicy  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  
i wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/172/2013
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXII/172/2013 Rady Miejskiej w   Koprzywnicy z   dnia  

26 marca2013 roku w   sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w   2013 r.  

Zmiana ustawy o   ochronie zwierząt z   dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z   2003 r. Nr 106, poz. 1002 z   późn. zm.) nakłada na gminy obowiązek sporządzania corocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  

              W związku z   powyższym przygotowany został program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności na terenie Gminy Koprzywnica stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Program, o   którym mowa obejmuje:  

1.   zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w   schronisku dla zwierząt;  

2.   opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w   tym ich dokarmianie;  

3.   odławianie bezdomnych zwierząt;  

4.   obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w   schroniskach dla zwierząt;  

5.   poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;  

6.   usypianie ślepych miotów;  

7.   wskazanie gospodarstwa rolnego w   celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;  

8.   zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt.  

W Programie została podana wysokość środków finansowych planowanych na realizację założeń programu.  

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Młynarczyk

W mojej kilkunastoletniej praktyce prawniczej, jednym z najtrudniejszych zagadnień jest prowadzenie z pracownikami negocjacji czy to w zakresie konieczności dokonania zmian u pracodawcy obowiązujących regulacji dotyczących na przykład zmiany regulaminu wynagrodzeń, regulaminu premiowania, zmiany regulaminu pracy w zakresie ustalenia na przykład nowych norm czasu pracy - w każdym przypadku gdy nowe regulacje są niekorzystne dla pracowników a ich wprowadzenie wymaga zmian umów o pracę. Umiejętność negocjowania jest również niezwykle ważna, w każdym przypadku, gdy dotyczy to rozwiązania umowy o pracę , szczególnie gdy przyczyny rozwiązania umowy o pracę leżą po stronie pracodawcy, czy też w przypadku wystąpienia u pracodawcy przypadku mobbingu, molestowania seksualnego czy też naruszenia zasad nierównego traktowania. W każdym z wyżej wymienionych przypadku, jak również w innych sprawach, które mogą wystąpić w ramach zatrudnienia pierwszorzędne znaczenie ma umiejętność prowadzenia rozmów z pracownikami w celu zminimalizowania wystąpienia konfliktu, lub w celu doprowadzenia do rozwiązania konfliktu i przywrócenia u pracodawcy normalnego toku działania i właściwych relacji pomiędzy pracownikami. Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest, bowiem zapewnienie normalnych warunków pracy, jak również przeciwdziałanie zjawiskom tworzących negatywną atmosferę. Umiejętność negocjowania i prowadzenia rozmów z pracownikami jest umiejętnością niezbędna, w którą, w mojej ocenie, musi być wyposażony pracownik HR. Pracownicy HR , nawet mając świadomość jak ważne jest kształtowanie prawidłowych zachowań i relacji pomiędzy pracownikami a pracodawcą, skupiają się w swojej pracy przede wszystkim na doskonaleniu znajomości przepisów prawa oraz szkoleniu się w umiejętności ich stosowania traktując to jako quasi „oręż”, który ma zapewnić pracodawcy ochronę prawną przy podejmowaniu działań wobec pracowników. Tymczasem wyłącznie znajomość przepisów prawa jakkolwiek niezbędna w tej pracy to jednak jak wynika z praktyki powinna korespondować z umiejętnościami negocjacyjnymi, gdyż dopiero to połączenie pozwala moim zdaniem wielu konfliktów uniknąć a praktycznie prawie wszystkie rozwiązać.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »