| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/170/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 26 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w Statucie Powiatu Włoszczowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 1   i art. 42 ust. 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592; z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z   2003 r. Nr 162, poz. 1568; z   2004 r. Nr 102, poz. 1055; z   2007 r. Nr 173 poz. 1218; z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z   2009 r. Nr 92, poz. 753; z   2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675; z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz § 86 Statutu Powiatu Włoszczowskiego ustanowionego uchwałą Nr II/12/02 Rady Powiatu Włoszczowskiego z   dnia 13 grudnia 2002 r. (t. j. - Dz. Urz. Woj. Św. z   2013 r. poz. 1540) Rada Powiatu u   c h w   a l a, co następuje:  

§   1.   Do Statutu Powiatu Włoszczowskiego ustanowionego uchwałą Nr II/12/02 Rady Powiatu Włoszczowskiego z   dnia 13 grudnia 2002 r. wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 20 pkt 8   litera „a” otrzymuje brzmienie:  

a) zasad nabycia, zbycia i   obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o   ile przepisy ustaw nie stanowią inaczej; uchwała Rady Powiatu jest wymagana również w   przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3   lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad Zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Powiatu, ;

2) w § 20 dotychczasowy punkt 16 oznacza się jako 17 i   dodaje się punkt 16 w   brzmieniu:  

16) podejmowanie uchwał w   sprawach herbu powiatu i   flagi powiatu, ;

3) w § 78 ust. 2   pkt 7   otrzymuje brzmienie:  

7) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego we Włoszczowie .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu  


Jarosław   Ratusznik

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ŻAKIEWICZ ADWOKACI Kancelaria Prawa Karnego i Gospodarczego Sp. k.

Ekspert prawa karnego, karno-skarbowego oraz procedury karnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »