| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/362/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

z dnia 13 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/327/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), Rada Miejska w Busku-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXIV/327/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w ten sposób, że § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Busko-Zdrój określa się następująco:

1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta

a) odpady zmieszane  -2 razy w miesiącu,

b) odpady frakcji  pozostałej po selekcji – 2 razy w miesiącu,

c) odpady  frakcji suchej  - 2 razy w miesiącu,

d) odpady frakcji mokrej – w okresie letnim 2 razy w miesiącu i w okresie zimowym 1 raz w miesiącu,

e) odpady  elektryczno – elektroniczne – 2 razy na rok,

f) odpady niebezpieczne – 2 razy na rok,

g) odpady wielkogabarytowe – 2 razy na rok;

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej  na terenie miasta

a) odpady zmieszane  - wg potrzeb, nie rzadzej niż raz w tygodniu,

b) odpady frakcji pozostałej po selekcji –  wg potrzeb, nie rzadziej niż raz w tygodniu,

c) odpady  frakcji suchej  - 1 raz na tydzień,

d) odpady frakcji mokrej – wg potrzeb, nie rzadzej niż 1 raz w tygodniu w okresie letnim oraz  raz na dwa tygodnie w okresie zimowym,

e) odpady  elektryczno – elektroniczne – 2 razy na rok,

f) odpady niebezpieczne – 2 razy na rok,

g) odpady wielkogabarytowe – 2 razy na rok;

3. z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej na terenie wsi:

a) odpady zmieszane  - 1 raz w miesiącu,

b) odpady frakcji pozostałej po selekcji – 1 raz w miesiącu,

c) odpady  frakcji suchej  - 1 raz w miesiącu,

d) odpady frakcji mokrej – 1 raz w miesiącu,

e) odpady  elektryczno – elektroniczne – 2 razy na rok,

f) odpady niebezpieczne – 2 razy na rok,

g) odpady wielkogabarytowe – 2 razy na rok;

4. z obszarów zabudowy wielorodzinnej na terenie wsi:

a) odpady zmieszane  - 1 raz w miesiącu,

b) odpady frakcji pozostałej po selekcji – 1 raz w miesiącu,

c) odpady  frakcji suchej  - 1 raz w miesiącu,

d) odpady frakcji mokrej – 1 raz w miesiącu w okresie zimowym i 2 razy w miesiącu w okresie letnim,

e) odpady  elektryczno – elektroniczne – 2 razy na rok,

f) odpady niebezpieczne – 2 razy na rok,

g) odpady wielkogabarytowe – 2 razy na rok.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji z mocą obowiązywania od 1 lipca 2013.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku -Zdroju


mgr Justyna Nurek


Uzasadnienie

Zmiana uchwały Nr XXIV/327/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013 roku  związana jest ze stanowiskiem Wojewody Świętokrzyskiego jako organu nadzoru  dot. ujęcia w treści przedmiotowej uchwały zapisu o częstotliwości odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z treścią art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z poźn. zm.).

Mając na uwadze , iż elementy wynikające z w/w przepisu takie jak ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości oraz sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostały określone w przyjętej uchwale oraz brak w niej szczegółowego zapisu o częstotliwości odbioru odpadów komunalnych proponowana zmiana jest uzasadniona.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »