| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/33/13 Rady Powiatu w Staszowie

z dnia 15 maja 2013r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 w związku z art.60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2013 rok o kwotę 577.791,13 zł, w tym

- dochody bieżące o kwotę 63.784,13 zł

- dochody majątkowe o kwotę 514.007,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2013 rok o kwotę 577.791,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 68.390,13,00 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 509.401,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.” do Uchwały Nr XLI/25/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.” do Uchwały Nr XLI/25/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Przewodniczący Rady


Damian Sierant


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/33/13
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 15 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/33/13
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 15 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/33/13
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 15 maja 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/33/13
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 15 maja 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmian w budżecie Powiatu Staszowskiego na 2013 rok poprzez zwiększenie strony dochodowej i wydatkowej budżetu o kwotę 577.791,13 zł. Zmiany dochodów i wydatków budżetu dotyczą:

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 10.000,00 zł – decyzja Wojewody Świętokrzyskiego na regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa

2. Dział 750 Administracja publiczna zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 12.188,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na dofinansowanie inwestycji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Staszowie w kwocie 7.582,00 zł oraz na remonty bieżące w kwocie 4.606,00 zł .

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 450.000,00 zł – decyzja Wojewody Świętokrzyskiego na wymianę wyeksportowanego sprzętu w wyniku działań z zakresu usuwania skutków powodzi.

4. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 117.791,13 zł w związku z podpisaniem umowy z PFRON na realizację w 2013 roku pilotażowego programu pn.: „Aktywny samorząd”.

5. Z działu 750 Administracja publiczna z wydatków majątkowych niewykorzystanych na zakup samochodu przesuwa się środki do działu 600 Transport i łączność celem zabezpieczenia środków na sfinansowanie robót dodatkowych w zadaniu pn.: „Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej układu obwodnicowego miejscowości Staszów wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia do wybranego wariantu”. w kwocie 12.300,00 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »