| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/210/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn

z dnia 10 maja 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. d ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 211, art. 212 ust. 1   pkt 1, 2, art. 235, art. 236, ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się zmian w   planie dochodów budżetowych gminy na 2013 rok zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Dokonuje się zmian w   planie wydatków budżetowych gminy na 2013 rok zgodnie z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Załącznik nr 5   do uchwały nr XXXII/191/2013 Rady Gminy w   Nowym Korczynie z   dnia 17 stycznia 2013 roku w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2013 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z   załącznikiem nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  


Uzasadnienie

Zmiany w   budżecie gminy zawarte w   niniejszej uchwale dotyczą:  
- zmian w   planie dochodów i   wydatków w   związku z   realizacją „Programu aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w   Gminie Nowy Korczyn”. Dotacja na realizację tego zadania stanowi kwotę 164.859,00 zł.  
- zmian w   planie dochodów i   wydatków w   związku ze złożonym wnioskiem na realizację programu usuwania i   unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z   terenu Gminy Nowy Korczyn.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/210/2013
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia 10 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/210/2013
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia 10 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/210/2013
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia 10 maja 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »