| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/222/2013 Rady Gminy Bejsce

z dnia 23 września 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bejsce, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4, art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20l3 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 i art. 16 ust. 1 i ust. 4 – 7 ustawy z dnia 16 grudnia 20l0 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/95/2012 Rady Gminy w Bejscach z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bejsce, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków oraz uchwale Nr XXIII/182/2013 Rady Gminy Bejsce z dnia 25 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr XIV/95/2012 Rady Gminy w Bejscach z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bejsce, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Bejsce


Stanisław Marzec


Uzasadnienie

Zmiana uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bejsce, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków jest spowodowana koniecznością aktualizacji wykazu przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bejsce.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/222/2013
Rady Gminy Bejsce
z dnia 23 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/222/2013
Rady Gminy Bejsce
z dnia 23 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik Nr 2

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Samsonowicz

Ekspert serwisu Comperia.pl, specjalizuje się w finansach osobistych i rynku kredytowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »