| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/54/2013 Rady Gminy Pierzchnica

z dnia 25 listopada 2013r.

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/47/2012 Rady Gminy Pierzchnica z 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2013 r. poz. 105), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

zaświadczenia lekarskiego w przypadku świadczenia usługi polegającej na pielęgnacji.;

2) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Usługi opiekuńcze mogą być świadczone w formie pomocy sąsiedzkiej w wymiarze nie większym niż 2 godziny dziennie.;

3) w § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

W przypadku świadczenia usług w formie pomocy sąsiedzkiej koszt usługi ustala się indywidualnie w formie umowy cywilno-prawnej biorąc pod uwagę zakres usług.;

4) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Osoby korzystające z usług opiekuńczych, a także usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej, ponoszą odpłatność w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie.;

5) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Odpłatność za usługi jest wnoszona przez osobę korzystającą z usług na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.;

6) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej ustalony na podstawie analizy kosztów realizacji tego zadania wynosi 17 złotych..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady


Maria Łopatowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Podkarpackie Biuro Analiz Podatkowych

K. Pysz Kancelaria Doradcy Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »