| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/224/2014 Rady Gminy Łoniów

z dnia 4 marca 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/159/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 marca 2013r.dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łoniów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U z 2011 r. Nr 5, poz.13 z późn. zm.)

Rada Gminy Łoniów uchwala co następuje:

§ 1.

Załącznik Nr 1 do Uchwał Nr XXIX/159/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie Określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łoniów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łoniów.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Szpak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/224/2014
Rady Gminy Łoniów
z dnia 4 marca 2014 r.

L.p.

Nazwa przystanku

Kategoria drogi

1

Wólka Gieraszowska 01

Droga krajowa nr 9

2

Wólka Gieraszowska 02

Droga krajowa nr 9

3

Sulisławice 03

Droga krajowa nr 9

4

Sulisławice – młyn 04

Droga krajowa nr 9

5

Sulisławice 05

Droga krajowa nr 9

6

Sulisławice 06

Droga krajowa nr 9

7

Suliszów 07

Droga krajowa nr 9

8

Suliszów 08

Droga krajowa nr 9

9

Trzebiesławice 09

Droga krajowa nr 9

10

Trzebiesławice 10

Droga krajowa nr 9

11

Łoniów 11

Droga krajowa nr 9

12

Łoniów 12

Droga krajowa nr 9

13

Piaseczno 13

Droga krajowa nr 9

14

Piaseczno 14

Droga krajowa nr 9

15

Piaseczno 15

Droga krajowa nr 9

16

Piaseczno 16

Droga krajowa nr 9

17

Łążek 17

Droga krajowa nr 9

18

Łążek 18

Droga krajowa nr 9

19

Skrzypaczowice 01

Droga krajowa nr 79

20

Skrzypaczowice 02

Droga krajowa nr 79

21

Krowia Góra 03

Droga krajowa nr 79

22

Krowia Góra 04

Droga krajowa nr 79

23

Łoniów (kościół) 05

Droga krajowa nr 79

24

Łoniów 06

Droga krajowa nr 79

25

Łoniów (cmentarz ) 08

Droga krajowa nr 79

26

Zawidza 07

Droga krajowa nr 79

27

Zawidza 10

Droga krajowa nr 79

28

Jasienica 01

Droga wojewódzka nr 872

29

Świniary Stare 02

Droga wojewódzka nr 872

30

Świniary Stare 03

Droga wojewódzka nr 872

31

Świniary Stare 05

Droga wojewódzka nr 872

32

Świniary Nowe (kopalnia) 07

Droga wojewódzka nr 872

33

Otoka 01

Droga powiatowa 1079 T Długołęka – Świniary Nowe

34

Otoka 02

Droga powiatowa 1079 T Długołęka – Świniary Nowe

35

Otoka (Grabina) 03

Droga powiatowa 1079 T Długołęka – Świniary Nowe

Otoka (Grabina) 04

Droga powiatowa 1079 T Długołęka – Świniary Nowe

36

Świniary Nowe (Borki) 01

Droga powiatowa 0809 T Zawidza – Świniary Nowe – Bogoria – Gągolin – Łążek – Chodków Nowy

37

Świniary Nowe (Borki) 02

Droga powiatowa 0809 T Zawidza – Świniary Nowe – Bogoria – Gągolin – Łążek – Chodków Nowy

38

Świniary Stare 03

Droga powiatowa 0809 T Zawidza – Świniary Nowe – Bogoria – Gągolin – Łążek – Chodków Nowy

39

Świniary Stare 04

Droga powiatowa 0809 T Zawidza – Świniary Nowe – Bogoria – Gągolin – Łążek – Chodków Nowy

40

Świniary Stare (Karasiówki ) 05

Droga powiatowa 0809 T Zawidza – Świniary Nowe – Bogoria – Gągolin – Łążek – Chodków Nowy

41

Świniary Stare ( Karasiówki) 06

Droga powiatowa 0809 T Zawidza – Świniary Nowe – Bogoria – Gągolin – Łążek – Chodków Nowy

42

Bogoria 07

Droga powiatowa 0809 T Zawidza – Świniary Nowe – Bogoria – Gągolin – Łążek – Chodków Nowy

43

Bogoria 08

Droga powiatowa 0809 T Zawidza – Świniary Nowe – Bogoria – Gągolin – Łążek – Chodków Nowy

44

Bogoria 09

Droga powiatowa 0809 T Zawidza – Świniary Nowe – Bogoria – Gągolin – Łążek – Chodków Nowy

45

Bogoria 10

Droga powiatowa 0809 T Zawidza – Świniary Nowe – Bogoria – Gągolin – Łążek – Chodków Nowy

46

Gągolin 11

Droga powiatowa 0809 T Zawidza – Świniary Nowe – Bogoria – Gągolin – Łążek – Chodków Nowy

47

Gągolin 12

Droga powiatowa 0809 T Zawidza – Świniary Nowe – Bogoria – Gągolin – Łążek – Chodków Nowy

48

Sulisławice (szkoła) 01

Droga powiatowa 0845 T Sulisławice – Skwirzowa – Beszyce Dolne – Beszyce Górne - Niedźwice

48

Sulisławice ( szkoła) 02

Droga powiatowa 0845 T Sulisławice – Skwirzowa – Beszyce Dolne – Beszyce Górne - Niedźwice

49

Skwirzowa 03

Droga powiatowa 0845 T Sulisławice – Skwirzowa – Beszyce Dolne – Beszyce Górne - Niedźwice

50

Skwirzowa 04

Droga powiatowa 0845 T Sulisławice – Skwirzowa – Beszyce Dolne – Beszyce Górne - Niedźwice

51

Wojcieszyce 01

Droga powiatowa 0791 T Jeziory - Sulisławice

52

Wojcieszyce 02

Droga powiatowa 0791 T Jeziory - Sulisławice

53

Sulisławice (kościół) 03

Droga powiatowa 0791 T Jeziory - Sulisławice

54

Sulisławice (remiza) 04

Droga powiatowa 0791 T Jeziory - Sulisławice

55

Ruszcza Płaszczyzna 01

Droga powiatowa 0793 T Wnorów - Łoniów

56

Ruszcza Płaszczyzna 02

Droga powiatowa 0793 T Wnorów - Łoniów

57

Wnorów (staw ) 03

Droga powiatowa 0793 T Wnorów - Łoniów

58

Wnorów (staw ) 04

Droga powiatowa 0793 T Wnorów - Łoniów

59

Wnorów 05

Droga powiatowa 0793 T Wnorów - Łoniów

60

Wnorów 06

Droga powiatowa 0793 T Wnorów - Łoniów

61

Królewice 01

Droga powiatowa 0789 T Klimontów – Szymanowice Górne – Szymanowice Dolne – Nawodzice – Rybnica – Królewice – Gieraszowice – Wólka Gieraszowska – Dmosice – Zbigniewice – Kolonia Zbigniewice - Postronna

62

Królewice 02

Droga powiatowa 0789 T Klimontów – Szymanowice Górne – Szymanowice Dolne – Nawodzice – Rybnica – Królewice – Gieraszowice – Wólka Gieraszowska – Dmosice – Zbigniewice – Kolonia Zbigniewice - Postronna

63

Gieraszowice 03

Droga powiatowa 0789 T Klimontów – Szymanowice Górne – Szymanowice Dolne – Nawodzice – Rybnica – Królewice – Gieraszowice – Wólka Gieraszowska – Dmosice – Zbigniewice – Kolonia Zbigniewice - Postronna

64

Gieraszowice 04

Droga powiatowa 0789 T Klimontów – Szymanowice Górne – Szymanowice Dolne – Nawodzice – Rybnica – Królewice – Gieraszowice – Wólka Gieraszowska – Dmosice – Zbigniewice – Kolonia Zbigniewice - Postronna

65

Gieraszowice 05

Droga powiatowa 0789 T Klimontów – Szymanowice Górne – Szymanowice Dolne – Nawodzice – Rybnica – Królewice – Gieraszowice – Wólka Gieraszowska – Dmosice – Zbigniewice – Kolonia Zbigniewice - Postronna

66

Gieraszowice 06

Droga powiatowa 0789 T Klimontów – Szymanowice Górne – Szymanowice Dolne – Nawodzice – Rybnica – Królewice – Gieraszowice – Wólka Gieraszowska – Dmosice – Zbigniewice – Kolonia Zbigniewice - Postronna

67

Wólka Gieraszowska 07

Droga powiatowa 0789 T Klimontów – Szymanowice Górne – Szymanowice Dolne – Nawodzice – Rybnica – Królewice – Gieraszowice – Wólka Gieraszowska – Dmosice – Zbigniewice – Kolonia Zbigniewice - Postronna

68

Wólka Gieraszowska 08

Droga powiatowa 0789 T Klimontów – Szymanowice Górne – Szymanowice Dolne – Nawodzice – Rybnica – Królewice – Gieraszowice – Wólka Gieraszowska – Dmosice – Zbigniewice – Kolonia Zbigniewice - Postronna

69

Przewłoka 01

Droga powiatowa 0805 T Koprzywnica – Krzcin – Zabrodzie – Przewłoka – Kępa Nagnajewska – Chodków Stary

70

Przewłoka 02

Droga powiatowa 0805 T Koprzywnica – Krzcin – Zabrodzie – Przewłoka – Kępa Nagnajewska – Chodków Stary

71

Kępa Nagnajewska 03

Droga powiatowa 0805 T Koprzywnica – Krzcin – Zabrodzie – Przewłoka – Kępa Nagnajewska – Chodków Stary

72

Kępa Nagnajewska 04

Droga powiatowa 0805 T Koprzywnica – Krzcin – Zabrodzie – Przewłoka – Kępa Nagnajewska – Chodków Stary

73

Chodków Stary 05

Droga powiatowa 0805 T Koprzywnica – Krzcin -Zabrodzie – Przewłoka – Kępa Nagnajewska – Chodków Stary

74

Chodków Stary 06

Droga powiatowa 0805 T Koprzywnica – Krzcin -Zabrodzie – Przewłoka – Kępa Nagnajewska – Chodków Stary

75

Łążek 07

Droga powiatowa 0805 T Koprzywnica – Krzcin - Zabrodzie – Przewłoka – Kępa Nagnajewska – Chodków Stary

76

Łążek 08

Droga powiatowa 0805 T Koprzywnica – Krzcin – Zabrodzie – Przewłoka – Kępa Nagnajewska – Chodków Stary

77

Krowia Góra 01

Droga powiatowa 0808 T Krowia Góra- Żurawica-Piaseczno

78

Krowia Góra 02

Droga powiatowa 0808 T Krowia Góra- Żurawica-Piaseczno

79

Jasienica 01

Droga powiatowa 0884 T Świniary Stare do drogi krajowej Nr 9

80

Jasienica 02

Droga powiatowa 0884 T Świniary Stare do drogi krajowej Nr 9

81

Jeziory 01

Droga Gminna Jeziory – Ruszcz Kolonia

82

Jeziory 02

Droga Gminna Jeziory – Ruszcz Kolonia

83

Ruszcza Kolonia 03

Droga Gminna Jeziory – Ruszcz Kolonia

84

Ruszcza Kolonia (ujęcie wody) 04

Droga Gminna Jeziory – Ruszcz Kolonia

85

Ruszcza Kolonia (las) 05

Droga Gminna Jeziory – Ruszcz Kolonia

86

Suliszów 01

Droga Gminna Suliszów – Ruszcza Płaszczyzna

87

Suliszów 02

Droga Gminna Suliszów – Ruszcza Płaszczyzna

88

Chodków Nowy ( kaplica) 01

Droga Gminna Chodków Nowy – Chodków Stary

89

Chodków Nowy 02

Droga Gminna Chodków Nowy – Chodków Stary

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Szpak


UzasadnienieOrganizowanie publicznego transportu zbiorowego polega w szczególności m.in. na określaniu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Zgodnie z art.15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Szpak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »