| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/242/2014 Rady Gminy Radoszyce

z dnia 19 marca 2014r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radoszyce w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) Rada Gminy Radoszyce uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radoszyce na rok 2014” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radoszyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agata Binkowska


Uzasadnienie

Uregulowania art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U z 2013 r. poz. 856) zobowiązują radę gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie do 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W związku z powyższym przygotowany został program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radoszyce w 2014 roku. Obejmuję on swoim zakresem realizację takich zadań jak: 1) Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przebywającym na terenie Gminy Radoszyce w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy o ochronie zwierząt. 2) Odławianie bezdomnych zwierząt, 3) Sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt, 4) Elektroniczne znakowanie zwierząt w schronisku dla zwierząt. 5) Dokonywanie w uzasadnionych przypadkach usypiania ślepych miotów bezdomnych zwierząt. 6) Zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, 7) Poszukiwanie nowych właścicieli dla odłowionych zwierząt. 8) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. W budżecie Gminy Radoszyce w 2014 roku na realizację programu zabezpieczono środki w łącznej kwocie 17 000 zł. Stosownie do art. 11a ustawy o ochronie zwierząt Program został przekazany do zaopiniowania: 1) Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Końskich, 2) Organizacji społecznej, której celem działania jest ochrona zwierząt, 3) Zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy Radoszyce. Projekt programu uzyskał pozytywne opinie: Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich, Kół Łowieckich „Zalesie”, „Rosochy”, „Szarak” Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.


Załącznik do Uchwały Nr XLI/242/2014
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 19 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Program opieki nad zwierzętami

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Budujesz-Kupujesz.pl

Eksperci budowlani

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »