| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/224/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2014r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r.    Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)

Rada Miejska w Koprzywnicy
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2014 r w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Koprzywnicy

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.


Załącznik do Uchwały Nr XLV/224/2014
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

do uchwały Nr XLV/224/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27.03.2014r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koprzywnica w 2014 r.

Zmiana ustawy o ochronie zwierząt nakłada na gminy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) obowiązek sporządzania corocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

              W związku z powyższym przygotowany został program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności na terenie Gminy Koprzywnica stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Program, o którym mowa obejmuje:

zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

odławianie bezdomnych zwierząt;

obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

usypianie ślepych miotów;

wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

W Programie została podana wysokość środków finansowych planowanych na realizację założeń programu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »