| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/334/2014 Rady Gminy w Nagłowicach

z dnia 25 września 2004r.

w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. –Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zmiany: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) art. 13a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 zmiany: Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072) Rada Gminy w Nagłowicach działając na wniosek Wójta Gminy Nagłowice uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXX/182/2013 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie podziału gminy Nagłowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych wprowadza się następujące zmiany:

1) w obwodzie glosowania nr 1 dotychczasową siedzibę obwodowej komisji wyborczej „Zespół Placówek Oświatowych, ul. Mikołaja Reja 40, 28-362 Nagłowice zmienia się i wprowadza się nazwę „Gminny Ośrodek Kultury, ul. Mikołaja Reja 17, 28-362 Nagłowice”,

2) w obwodzie glosowania nr 4 dotychczasową siedzibę obwodowej komisji wyborczej „Szkoła Podstawowa, Trzciniec 59, 28-362 Nagłowice zmienia się i wprowadza się nazwę „Punkt Przedszkolny, Trzciniec 59, 28-362 Nagłowice”,

3) w obwodzie glosowania nr 6 dotychczasową siedzibę obwodowej komisji wyborczej „Ośrodek Zdrowia, Deszno 74, 28-362 Nagłowice zmienia się i wprowadza się nazwę „Świetlica Środowiskowa, Deszno 39, 28-362 Nagłowice,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach I.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia po podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Nagłowice.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.             

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Lelonek


Uzasadnienie

Zgodnie art. 13a § 1 ustawy z dnia a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 zmiany: Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.  849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072) – Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy w Nagłowicach wnioski dotyczące zmian siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych, których można dokonać najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów. Z uwagi na fakt, że w dniu 16 listopada 2014 r. będą przeprowadzone wybory samorządowe oraz mając na uwadze, konieczność zapewnienia właściwych warunków głosowania i pracy członkom Obwodowych Komisji Wyborczych – zmiana siedzib obwodowych komisji wyborczych jest uzasadniona.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Welsyng

Radca prawny i doradca podatkowy. Prowadzi swoją kancelarię w Warszawie, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowo-księgowej firm i innych podatników. Autorka kilkuset publikacji o tematyce podatkowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »