| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/22/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie

z dnia 8 stycznia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 1072), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216 ust. 2, pkt. 5, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, 1626, 1877) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) Załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3) Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów 51.975.706 zł, a po stronie wydatków 53.225.342 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Grzegorz Dudkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/22/15
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 8 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/22/15
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 8 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

W uchwale dokonano przeniesienia w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok, w tym:

- zmniejszono plan w rozdziale 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” o kwotę 14.863,88 zł

- zwiększono plan w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 14.863,88zł na realizację projektu systemowego pn. „Wykorzystaj szansę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014 roku z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok.

W związku z w/w zmianami zaktualizowano załączniki Nr 2, 5, do uchwały budżetowej na 2015 rok.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »