| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/22/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie

z dnia 8 stycznia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 1072), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216 ust. 2, pkt. 5, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, 1626, 1877) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) Załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3) Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów 51.975.706 zł, a po stronie wydatków 53.225.342 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Grzegorz Dudkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/22/15
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 8 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/22/15
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 8 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

W uchwale dokonano przeniesienia w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok, w tym:

- zmniejszono plan w rozdziale 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” o kwotę 14.863,88 zł

- zwiększono plan w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 14.863,88zł na realizację projektu systemowego pn. „Wykorzystaj szansę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014 roku z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok.

W związku z w/w zmianami zaktualizowano załączniki Nr 2, 5, do uchwały budżetowej na 2015 rok.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Systim

Księgowość przez Internet – online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »