| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/166/14 Rady Gminy Łubnice

z dnia 27 października 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.
U z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 211, 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Łubnice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy o kwotę – 50.000,00 zł. W dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 – „ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w § 0490 – o kwotę – 50.000,00 zł.  Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy o kwotę – 50.000,00 zł. W dziale 900 –„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami” w § 4300 – o kwotę – 50.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie do odbioru odpadów komunalnych.

§ 2. Zmniejsza się  plan dochodów w budżecie gminy o kwotę – 2.508,00zł. W dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 – „ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w § 0480 – o kwotę – 2.508,00 zł.  Zmniejsza się plan wydatków w budżecie gminy o kwotę – 2.508,00 zł. W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w § 4110 – o kwotę – 271,00 zł. w § 4170 – o kwotę – 1.000,00 zł. w § 4220 – o kwotę – 1.237,00 zł.  powyższych zmian dokonano w związku z likwidacją punktów sprzedaży alkoholu.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy o kwotę – 52.500,00 zł. W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” w § 3260 - o kwotę – 12.500,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie środków własnych do II transzy wypłaty stypendiów dla uczniów. W dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” w § 6060 – o kwotę – 40.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP Beszowa.     Zmniejsza się plan wydatków w budżecie gminy o kwotę – 52.500,00 zł. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w § 4300 – o kwotę – 9.000,00 zł. w § 4410 – o kwotę –3.500,00 zł. W dziale 600 – „Transport i łączność” w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” w § 4270 – o kwotę – 40.000,00 zł.

§ 4. Zmienia się załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr XLVII/163/14 z dnia
29 września 2014 roku p.n. „Zadania inwestycyjne roczne”, zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/166/14
Rady Gminy Łubnice
z dnia 27 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KG Legal

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »