| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami ), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. 885 z późniejszymi zmianami ), Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dziale 900 rozdział 900 02 paragraf 0490 o kwotę 950 000 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dziale 756 rozdział 756 18 paragraf 0490 o kwotę 950 000 zł.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 208 743 odpowiednio:

- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 4019 o kwotę 18 254 zł,

- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 4119 o kwotę 3 139 zł,

- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 4129 o kwotę 450 zł,

- w dziale 853 rozdział 853 95 paragraf 4017 o kwotę 8 563 zł,

- w dziale 853 rozdział 853 95 paragraf 4047 o kwotę 239 zł,

- w dziale 853 rozdział 853 95 paragraf 4117 o kwotę 1 471 zł,

- w dziale 853 rozdział 853 95 paragraf 4127 o kwotę 162 zł,

- w dziale 853 rozdział 853 95 paragraf 4217 o kwotę 6 997 zł,

- w dziale 853 rozdział 853 95 paragraf 4247 o kwotę 2 809 zł,

- w dziale 853 rozdział 853 95 paragraf 4307 o kwotę 4 269 zł,

- w dziale 853 rozdział 853 95 paragraf 4447 o kwotę 347 zł,

- w dziale 700 rozdział 700 95 paragraf 6059 o kwotę 157 043 zł,

- w dziale 900 rozdział 900 95 paragraf 4430 o kwotę 5 000 zł.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 21 843zł odpowiednio:

- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 4010 o kwotę 18 254 zł,

- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 4110 o kwotę 3 139 zł,

- w dziale 801 rozdział 801 04 paragraf 4120 o kwotę 450 zł.

§ 5. 1. Załącznik Nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku" do uchwały Nr IV/16/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2015 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok" do uchwały Nr IV/16/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2015 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 6 "Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku" do uchwały Nr IV/16/2014 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2015 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 6. W Uchwale Nr IV/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2015 rok wprowadza się zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu gminy w wysokości 445 900 , zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 445 900 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 346 832 zł, rozchody w wysokości 900 932 , zgodnie z załącznikiem nr 6."

2. § 10 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w celu:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,

2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 900 932 zł.".

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie


mgr Jacek Cheba


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/31/2015
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 29 stycznia 2015 roku
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/31/2015
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 29 stycznia 2015 roku
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/31/2015
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 29 stycznia 2015 roku
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zentel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »