| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/8/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz.594 ze zm. ) w związku z art. 211, art. 212, art. 222 ust.1 i ust.2, art. 235, art. 236, art.239, art.242, art.258 ust.1 pkt.1, art.264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2013, poz.885 ze zm.) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje :

§ 1. Dochody budżetu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej w wysokości 22.500 zł z tego :

a)

dochody bieżące

22.500 zł

b)

dochody majątkowe

----

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej w wysokości 23 500 z tego :

a)

wydatki bieżące

23 500

b)

wydatki majątkowe

----

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej w wysokości 1.000 zł zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.000 zł .

2. Przychody budżetu w wysokości 1.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 235 zł

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku do :

1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej


Grzegorz Dudkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/8/2015
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/8/2015
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/8/2015
Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej
z dnia 30 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Objaśnienia do budżetu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej na 2015 rok.

1. Zakłada się że prognozowane dochody na przyszły rok budżetowy wyniosą 22.500zł.

Źródłem dochodów będą składki członkowskie od gmin członków Związku .

2. Wydatki na przyszły rok budżetowy planuje się w wysokości 23.500 zł, dotyczyć będą :

- Działu 750 - Administracja publiczna, kwota 12.000 zł i przeznaczona jest na pokrycie

bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem Związku to jest: koszt obsługi

bankowej rachunku, zakup materiałów biurowych, opieka autorska programu

komputerowego - Agema FK, zakup karnetów na basen dla dzieci i młodzieży jako

nagrody w konkursach o tematyce ochrona środowiska.

- Działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zabezpieczono kwotę

5.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie działań w zakresie bezpieczeństwa

przeciwpożarowego.

- Działu 758 - Różne Rozliczenia, kwota 235 stanowi rezerwę na nieprzewidziane

wydatki powstałe w trakcie roku i nie może przekraczać 1% planowanej kwoty wydatków.

- Działu 900 - Gospodarka odpadami, kwota 6.265 zł , przeznaczona jest na zakup

materiałów i usług związanych z gospodarowaniem odpadami w gminach Związku

3.Zaplanowany budżet Związku zamyka się deficytem w kwocie 1.000zł, który zostanie

pokryty środkami nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

4. Upoważniono Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »