| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/25/15 Rady Gminy Łagów

z dnia 27 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/191/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Łagów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 27 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), Rada Gminy Łagów uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XXXIV/191/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie : warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Łagów w ten sposób, że § 2 otrzymuje brzmienie:

Warunki otrzymania dotacji:

1. Przedmiotem dotowania może być dofinansowanie lub finansowanie wydatków bieżących z tytułu:

1) przygotowań klubów do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu;

2) udziału klubu w rozgrywkach, zawodach w określonej dyscyplinie sportu;

3) utrzymania obiektów i urządzeń sportowych klubu służących uprawianiu sportu;

4) dofinansowania imprez sportowych

5) wspierania sportu szkolnego

6) organizacji zajęć sportowo-gimnastycznych i sportowo-rekreacyjnych

7) wypłata stypendiów sportowych i nagród pieniężnych

8) transfery zawodnika z innego klubu sportowego

2. Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa w § 1 ust. 4

3. Z dotacji nie mogą być finansowane:

1) zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;

2) zobowiązania tego klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

3) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji;

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marek Bartkiewicz

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »