| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach NR XXXII/121/2009 z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. ), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r., poz. 849), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r., poz. 465 z późń. zm.), oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r., poz. 1381 z późn. zm.), art. 47§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012r., poz. 749 z późn. zm.) Rada Gminy w Wojciechowicach uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/121/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości , leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku - wykaz inkasentów wraz z wysokością prowizji określonej procentowo w poszczególnych sołectwach w rubryce Imię i Nazwisko inkasenta w tabeli Lp 4 wyrazy "Maria Gołąb" zastępuje się wyrazami "Grażyna Patyk" , w tabeli Lp 7 wyrazy "Robert Kopacz" zastępuje się wyrazami " Danuta Ślusarz" , w tabeli Lp 8 wyrazy "Witold Wesołowski" zastępuję się wyrazami "Jacek Majcher", w tabeli Lp 13 wyrazy "Alicja Zarychto" zastępuje się wyrazami "Marzena Zakrzewska" , w tabeli Lp 20 wyrazy "Anna Bądźwól" zastępuje się wyrazami "Mirosław Mierzyński"

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojciechowice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wojciechowicach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do poboru podatków od roku 2015.


Uzasadnienie

Zgodnie z § 2 uchwały Nr XXXII/121/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 14 sierpnia 2009 r w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso, inkasentami podatków wyznaczono sołtysów poszczególnych wsi gminy Wojciechowice.

W roku 2015 przeprowadzono wybory sołtysów na terenie tut. gminy. W pięciu sołectwach wybrano nowych sołtysów. Wobec powyższego w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały zawierającym wykaz inkasentów należało uwzględnić zaistniałe zmiany.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »