| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/81/2015 Rady Miasta Kielce

z dnia 19 marca 2015r.

w sprawie nadania nazwy "Generała Antoniego Hedy-Szarego" rondu w Kielcach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm[1])) Rada Miasta Kielce uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Położonemu u zbiegu ulic Krakowskiej i alei Legionów rondu, nadaje się nazwę:Generała Antoniego Hedy-Szarego.Zapis skrócony nazwy ronda:gen. A. Hedy-Szarego,zapis nazwy ulicy w systemie informatycznym:Hedy-Szarego.

2. Położenie i przebieg ronda określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Kielce


Joanna Winiarska


Załącznik do Uchwały Nr VI/81/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 19 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Nadanie nazwy ronduGenerała Antoniego Hedy-Szarego,położonemu u zbiegu ulic Krakowskiej i alei Legionów, ma na celu upamiętnienie polskiego generała brygady Wojska Polskiego , legendarnego dowódcy oddziałów partyzanckich Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) i Armii Krajowej ( AK), w okresie powojennym formacji niepodległościowych Ruchu Oporu Armii Krajowej ( ROAK), Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj ( DSZ), zrzeszenia Wolność i Niezawisłość ( WiN) i kadrowej organizacji wojskowej NIE .

Antoni Hedaurodził się 11 października 1916 roku w miejscowości Małomierzyce koło Iłży w rodzinie chłopskiej. Do szkoły uczęszczał w Rzeczniowie i Radomiu. Służbę wojskową odbywał w 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach - pod dowództwem por. Pająka - późniejszego słynnego obrońcy Westerplatte. Ukończył szkolenie podchorążych rezerwy w 2 dywizji piechoty w Sandomierzu. W 1937 r. podjął pracę w Fabryce Zbrojeniowej w Starachowicach. We wrześniu 1939 r. wsławił się organizowaniem Samoobrony Starachowic. Następnie dołączył do 51 pułku piechoty dowodzonego przez ppłk. Emila Fieldorfa. Oddział został jednak rozformowany, a Antoni Heda po samotnym marszu przyłączył się do grupy żołnierzy, która następnie weszła w skład Samodzielnej Grupy Operacyjnej ,,Polesie" gen. Franciszka Kleeberga i walczyła pod jego dowództwem. W rodzinne strony wrócił około 20 października 1939 roku.

W styczniu 1940 roku Antoni Heda wstąpił do Organizacji Orła Białego, a następnie, po jej rozbiciu, w lutym 1940 roku wstąpił do Związku Walki Zbrojnej, gdzie został mianowany komendantem przyjął pseudonim ,,Ząb". Przy próbie przekroczenia granicy niemiecko-sowieckiej, w celu ratowania rodziny, aresztowany przez sowieckich pograniczników. Od zsyłki uratował go wybuch wojny niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941 roku. Po ucieczce z obozu jenieckiego w grudniu 1941 r. wrócił w rodzinne strony i włączył się w działalność nowopowstałej Armii Krajowej. Tu zaczął nosić pseudonimy ,,Szczupak" a później ,,Szary". Jako komendant AK organizował brawurowe akcje partyzanckie w Górach Świętokrzyskich, rozbijał więzienia i chronił ludność cywilną. Wymierzał sprawiedliwość i przywracał nadzieję.

Po wojnie nie złożył broni. Dowodził Samodzielną Brygadą Kielecką WiN. Szerokim echem odbiła się jego akcja uwolnienia kilkuset więźniów z więzienia w Kielcach, przeprowadzona w nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 r. Aresztowany w 1948 r., został skazany na czterokrotną karę śmierci, zamienioną na dożywocie. W więzieniach w Warszawie przy ul. Rakowieckiej, w Kielcach, Rawiczu i Wronkach spędził osiem lat.

Przez wiele lat był doradcą prymasa Stefana Wyszyńskiego, a w 1981 r. został wybrany przewodniczącym Niezależnego Związku Kombatantów przy NSZZ "Solidarność". Internowany przez pół roku w stanie wojennym, jeszcze do 1989 r. był inwigilowany i nękany przez Służbę Bezpieczeństwa. W 1990 r. utworzył Światową Federację Polskich Kombatantów, a 3 maja 2006 r. został mianowany przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na stopień generała brygady.

Na początku lat 90 przyjął dwuczłonowe nazwisko Heda-Szary. Zmarł 14 lutego 2008 r.

O bohaterstwie i patriotyzmie Generała Antoniego Hedy-Szarego świadczą wręczane mu odznaczenia: dwukrotny krzyż Virtuti Militari, Krzyż Walecznych, żelazny Order Gwiazdy Wytrwałości, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

(Źródło internetowe:http://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Heda ,

http://www.ompio.pl/pl-PL/wiedza/postacie/58-antoni-heda-ps-szary ).

Nadanie nazwy ronduGenerała Antoniego Hedy-Szaregozostało pozytywnie zaopiniowane przez zespół ds. nazewnictwa ulic i placów w mieście Kielce.

Rondo położone jest na części działek oznaczonych: w obrębie 0016 numerami 693/21, 592/7, w obrębie 0023 numerami: 13/1, 11/10, których właścicielem jest Miasto Kielce na Prawach Powiatu, w trwałym zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »