| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/88/2015 Rady Miasta Kielce

z dnia 19 marca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Kielce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 2, art. 13 § 2 i 13a § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)[1]) Rada Miasta Kielce na wniosek Prezydenta Miasta Kielce uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku do Uchwały Nr XXXIX/713/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Miasta Kielce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej uchwałami Rady Miasta Kielce Nr XLII/745/2013 z dnia 14 marca 2013 r., Nr LVIII/1019/14 z dnia 20 marca 2014 r. i Nr LXV/1153/2014 z dnia 4 września 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w obwodzie Nr 72 w kolumnie "Granice obwodu głosowania" wiersz 1 i 2 o treści "Chęcińska od nr 1 do nr 26 (parzyste i nieparzyste) z wyłączeniem numerów: 5, 19, i 23" otrzymuje brzmienie: "Chęcińska od nr 1 do nr 26K (parzyste i nieparzyste) z wyłączeniem numerów: 5, 19, i 23";

2) w obwodzie Nr 81 w kolumnie "Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej" dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: "Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie" ul. Posłowicka 98".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 3.

Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach I.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5.

Po wejściu w życie uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Kielcach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kielcach.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA


Joanna Winiarska


Uzasadnienie

do uchwały Rady Miasta Kielce NrVI/88/2015z dnia 19 marca 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Miasta Kielce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Zmiana uchwały związana jest z faktem, iż nieruchomość przy ul. Posłowickiej 98 będąca do tej pory siedzibą Dziennego Ośrodka Socjoterapii "Rafael" w chwili obecnej jest zarządzana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Wniosek ma charakter porządkowy i nie powoduje zmian granic obwodów głosowania

Mając na względzie powyższe wnioskuję o podjęcie uchwały w brzmieniu określonym
w przedłożonym projekcie.


[1]) Zmiany do niniejszej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2011 Nr 26, poz. 134, Nr 94 poz. 550, Nr 102 poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 849, poz.951, poz. 1529 z 2014 r. poz.179, poz.180, poz.1072.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »