| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/101/2015 Rady Miasta Kielce

z dnia 19 marca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 6k ust.1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399[1])), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594[2])) i art. 4 ust. 1
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172[3])), uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVII/693/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opat za pojemnik o określonej pojemności zmienionej uchwałą Nr XLIV/809/2013 z dnia 16 maja 2013 r. oraz uchwałą Nr LIV/967/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 w pkt 1 litera f) otrzymuje brzmienie:

kontener KP 10 - 750,00 zł";

2) § 1 w pkt 2 litera f) otrzymuje brzmienie:

kontener KP 10 - 600,00 zł".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Przewodnicząca Rady Miasta Kielce


Joanna Winiarska


Uzasadnienie

PREZYDENTA MIASTA KIELCE

do projektu UCHWAŁY RADY MIASTA KIELCE

zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Dostosowano opłatę za kontener KP 10 do jego walorów użytkowych w odpowiedzi
na zapotrzebowanie rynku. W obecnym stanie prawnym dla właściciela nieruchomości bardziej opłacalne było zamówienie wywozu dwóch kontenerów KP 5, niż jednego KP10, co nie znajduje ekonomicznego i ekologicznego uzasadnienia.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 87;

[2]) Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072.

[3]) Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 676 i Nr 232, poz.1378.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »