| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/ 70/ 2015 Rady Gminy Szydłów

z dnia 10 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 1045) w związku 211, art. 212 ust.1 pkt 1-10, ust. 2 pkt.1, 2, art. 214 pkt 1- 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1, ust. 2 pkt 1 - 3, art. 258 ust.1 pkt 1 - 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269) oraz Uchwały Rady Gminy Szydłów Nr III/ 16/ 2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2015 rok, Rada Gminy Szydłów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr III/ 16/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia30 gru- dnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2015 rok - "Dochody", zmienia się plan dochodów budżetu Gminy. Dochody zwiększa się o kwotę 587.739,00 zł, a zmniejsza się o kwotę 120.360,00 zł, zgodnie z załączni- kiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr III/ 16/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 gru- dnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2015 rok - "Wydatki", zmienia się plan wydatków budżetu Gminy. Wydatki zwiększa się o kwotę 643.000,00 zł, a zmniejsza się o kwotę 175.621,00 zł, zgodnie z załączni - kiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Szydłów Nr III/ 16/ 2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2015 rok -"Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w roku 2015" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Szydłów Nr III/ 16/ 2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2015 rok -"Zadania inwestycyjne jednoroczne w roku 2015" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Szydłów Nr III/ 16/ 2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2015 rok - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

6. Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Szydłów Nr III/ 16/ 2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2015 rok - "Dotacje celowe w 2015 roku" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Janusz Juszczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/ 70/ 2015
Rady Gminy Szydłów
z dnia 10 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/ 70/ 2015
Rady Gminy Szydłów
z dnia 10 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/ 70/ 2015
Rady Gminy Szydłów
z dnia 10 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/ 70/ 2015
Rady Gminy Szydłów
z dnia 10 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/ 70/ 2015
Rady Gminy Szydłów
z dnia 10 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/ 70/ 2015
Rady Gminy Szydłów
z dnia 10 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje celowe w 2015 roku

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »