| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/64/2015 Rady Gminy Opatowiec

z dnia 12 listopada 2015r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 i art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), art. 2 ust. 1 pkt. 1-3, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 849) Rada Gminy w Opatowcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) budynki mieszkalne lub ich części związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,

2) budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic,

3) budynki lub ich części oraz grunty związane z ochrona przeciwpożarową z wyjątkiem budynków i gruntów lub ich części wynajmowanych w celu prowadzenia działalnosci gospodarczej,

§ 2. Traci moc Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązaującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Malec


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 849) Rada Gminy w drodze uchwały może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 i 2 w/w ustawy. Zaproponowane w projekcie uchwały zwolnienia dotycza nieruchomości o charakterze ogólnodostępnym zajętych na prowadzenie zadań: 1) z zakresu działalności kultury, 2) z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 3) związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego na terenie gminy, z wyjątkiem nieruchomosci zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w tych obiektach. Krzewienie aktywności fizycznej służy celom społecznym i wychowawczym, przyczyniając się do poprawy zdrowia i kondycji mieszkańców gminy oraz rozwija ich zainteresowanie w zakresie kultury fizycznej. Wobec powyższego podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KnowBox Szkolenia

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »