| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/106/16 Rady Gminy Pacanów

z dnia 5 lutego 2016r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r poz. 1515) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r poz. 849 ze zm.) oraz art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2015r poz. 613 ze zm. Rada Gminy Pacanów uchwala co następuje:

§ 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach, przy czym targowiskami są wszelkie miejsca w których prowadzona jest sprzedaż z ręki, z koszów, stoisk, wozów konnych. przyczep. środków transportowych i ich części.

§ 2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej:

1. Przy sprzedaży ziemiopłodów od rolników:

a) przy sprzedaży z wozu konnego - 5 zł

b) przy sprzedaży z samochodu. przyczepy o ładowności powyżej 1 t. - 6 zł

c) przy sprzedaży z samochodu. przyczepy o ładowności poniżej 1 t. - 6 zł

d) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra, skrzynki itp.- 1 zł

2. Przy sprzedaży wszelkich artykułów i płodów rolnych od osób prowadzących działalność gospodarczą:

a) przy sprzedaży z autobaru- 10 zł

b) przy sprzedaży z autosklepu- 10 zł

c) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego i przyczepy - 10 zł

d) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego- 8 zł

e) przy sprzedaży z samochodu dostawczego- 6 zł

f) przy sprzedaży z samochodu osobowego- 5 zł

3. Przy sprzedaży towaru rozłożonego na placu targowym od każdej osoby - 1 zł m2

4. W dniach i miejscach imprez kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych organizowanych przez Gmina Pacanów i Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie ustala się opłatę targową w wysokości:

a) stoisko do 2 m2- 100.00 zł

b) stoisko powyżej 2 m2 do 5 m2 - 150.00 zł

c) stoisko powyżej 5 m2 do 20 m2 - 200,00 zł

5. W każdym następnym dniu trwania imprezy sprzedający, który wniósł już opłatę określoną w pkt. 4 uiszcza opłatę targową w wysokości 50% opłat przedstawionych w tym punkcie.

6. W dniach imprez określonych w pkt. 4 opłaty targowej nie wnoszą wystawcy zaproszeni przez organizatora legitymujący się stosownym zaświadczeniem.

7. Dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Pacanów obniża się opłatę określoną w pkt. 4 o 50%

§ 3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Pacanowie t. Pana Adama Gawłowskiego i Panią Anetę Wróbel którzy otrzymują wynagrodzenie za pobór z tytułu umowy o pracę.

§ 4. Opłata targowa podlega uiszczeniu do rąk inkasenta za otrzymaniem dowodu wpłaty. Zebraną opłatę inkasent wpłaca w następnym dniu na rachunek bieżący gminy.

§ 5. Opłatę targową z dni w których będzie prowadzona sprzedaż można wpłacić również na rachunek bankowy wskazany przez Urząd Gminy w Pacanowie.

§ 6. Opłata wpłacona na rachunek wskazany przez Urząd Gminy, za dni w których będzie prowadzona sprzedaż nie podlega zwrotowi w przypadku gdy sprzedający nie zwróci się o jej zwrot na piśmie, które powinno wpłynąć do urzędu Gminy Pacanów najpóźniej w ostatnim dniu roboczym urzędu poprzedzającym sprzedaż.

§ 7. Tracą moc uchwały Rady Gminy Pacanów Nr IX/53/07 z dnia 27 kwietnia 2007r i XXXIV/145/08 z dnia 12 września 2008r.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Nowicki

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kubarski

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »