| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/172/16 Rady Gminy Łagów

z dnia 24 lutego 2016r.

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Łagów do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego i zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "h" oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym t. j (Dz. U. z 2015, poz. 1515, z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu niektórych aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych t.j (Dz. U. z 2015 r, poz.1484 oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U poz. 195), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wyznacza się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego na terenie Gminy Łagów

§ 2. Zmienia się w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie stanowiący załącznik do Uchwały Nr LIV/341/13 Rady Gminy w Łagowie z dnia 20 grudnia 2013r w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie w ten sposób, że w § 2 po pkt. 16, dodaje się pkt. 17 w brzmieniu "Ustawa z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci"

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marek Bartkiewicz


Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 poz. 195) konieczna jest zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie poprzez dopisanie nowego zadania jakim jest realizacja programu 500+.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »