| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/260/2010 Rady Miejskiej w Janikowie

z dnia 29 kwietnia 2010r.

Uchylenie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Janikowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 Dz. U. Z 2002, Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz.U.z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146), art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2009r. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXVI/255/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Janikowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 13 kwietnia 2010r. nr 72, poz. 802)
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawska - Pomorskiego.
Przewodniczący

Rady Miejskiej w Janikowie Roman Jaszcz
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404) o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej projekt programu pomocowego, projekt pomocy indywidualnej lub projekt pomocy indywidualnej na restrukturyzację podlega notyfikacji i należy go przesłać do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące zasad udzielania pomocy. Podjęta uchwała Nr XXXVI/255/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Janikowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną nie posiadała takiej opinii dlatego należy ją uchylić.
reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mamiński & Wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »