| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/122/10 Rady Miasta Włocławek

z dnia 31 maja 2010r.

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Włocławek

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt 11 i art. 42 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142.) oraz art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788, Nr 98, poz. 817), po zasięgnięciu opinii samorządu aptekarskiego, uchwala się, co następuje:

§ 1. Brak treści

1. 1. Określa się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Włocławek zgodnie z załącznikiem do uchwały.

2. Dla aptek nowootwieranych określa się minimalny rozkład godzin pracy na 8 godzin w dni powszednie pomiędzy godz. 800, a godz. 2000.

§ 2. Ustala się "Aptekę Przy Pogotowiu" przy ul. Lunewil 15, jako aptekę pracującą całodobowo oraz we wszystkie dni wolne od pracy, niedziele i święta.

§ 3. Apteki realizując obowiązek zabezpieczenia potrzeb mieszkańców Włocławka w zakresie dostępności do świadczonych usług farmaceutycznych winny umieszczać w miejscu widocznym, poza godzinami pracy danej apteki, informację o aptece dyżurującej z podaniem adresu i nr telefonu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 5. Brak treści

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miasta

Rafał Sobolewski

Załącznik do Uchwały Nr XLIII/122/10
Rady Miasta Włocławek
z dnia 31 maja 2010 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik do Uchwały Nr XLIII/122/10

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »