| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr xli/239/2010 Rady Gminy Brodnica

z dnia 12 lipca 2010r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nuaczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) oraz art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.2) ) w uzgodnieniu z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Brodnicy i Komisją Zakładową Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego "Solidarność" Pracowników Oświaty w Brodnicy uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Brodnica, który określa wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznania, a także szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, zwany dalej REGULAMINEM WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXVIII/168/09 Rady Gminy Brodnica z dnia 24 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 33, poz. 703).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr xli/239/2010
Rady Gminy Brodnica
z dnia 12 lipca 2010 r.
Zalacznik1.docx

Regulamin wynagradzania nauczycieli

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 oraz Dz.U. z 2003r. do Dz.U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806 i Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz Dz.U. z 2004r. do Dz.U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271 i Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441 oraz Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128 do Dz.U. z 2005r. Nr 175, poz. 1457 i Dz.U. z 2006r. Nr 181, poz. 1337 oraz Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420 oraz Dz.U. z 2010r. Nr 157, poz. 1241, Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 oraz Dz. U. z 2007r. Nr 220, poz. 1600, Nr 17 poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 oraz Dz.U. z 2008r. Nr 247, poz. 1821, Nr 145, poz. 917 oraz z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 227, poz. 1505, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 145, poz. 917, Nr 1, poz. 1, Nr 213, poz. 1650 oraz Dz.U. z 2010r. Nr 219, poz. 1706.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »