| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/440/10 Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 23 lipca 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Tuchola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833; Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 218; Dz. U. z 2010r. Nr 3, poz. 13),

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/251/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 listopada 2008r. w zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tuchola (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z dnia 22 grudnia 2008 r. Nr 175, poz. 3062, zm. Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. z dnia 19 lutego 2009 r. Nr 13, poz. 298), wprowadza się następujące zmiany:

1)w Rozdziale II Najem lokali mieszkalnych, w § 2 dodaje się ust. 3 i ust. 4 w brzmieniu:

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, mając na względzie obowiązek zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach, Burmistrz może zawrzeć umowę na najem lokalu mieszkalnego, o ile przyszły najemca w odrębnej umowie zobowiąże się do wykonania na własny koszt remontu lub przebudowy lokalu mieszkalnego w zakresie wskazanym przez zarządcę.

4. Termin, w którym najemca przeprowadzi remont lub przebudowę lokalu mieszkalnego zostanie określony w odrębnej umowie, o której mowa w ust.3, przy czym nie może być on dłuższy niż 2 miesiące od dnia jej podpisania."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tucholi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Paweł Cieślewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Krucka-Atak

Samodzielny specjalista ds. kadr z wieloletnim doświadczeniem, pasjonatka prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »