| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/440/10 Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 23 lipca 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Tuchola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833; Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 218; Dz. U. z 2010r. Nr 3, poz. 13),

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/251/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 listopada 2008r. w zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tuchola (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z dnia 22 grudnia 2008 r. Nr 175, poz. 3062, zm. Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. z dnia 19 lutego 2009 r. Nr 13, poz. 298), wprowadza się następujące zmiany:

1)w Rozdziale II Najem lokali mieszkalnych, w § 2 dodaje się ust. 3 i ust. 4 w brzmieniu:

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, mając na względzie obowiązek zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach, Burmistrz może zawrzeć umowę na najem lokalu mieszkalnego, o ile przyszły najemca w odrębnej umowie zobowiąże się do wykonania na własny koszt remontu lub przebudowy lokalu mieszkalnego w zakresie wskazanym przez zarządcę.

4. Termin, w którym najemca przeprowadzi remont lub przebudowę lokalu mieszkalnego zostanie określony w odrębnej umowie, o której mowa w ust.3, przy czym nie może być on dłuższy niż 2 miesiące od dnia jej podpisania."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tucholi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Paweł Cieślewicz

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »