| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/441/10 Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 23 lipca 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tuchola w latach 2009-2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833; Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 218; Dz. U. z 2010r. Nr 3, poz. 13),

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/250/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchola w latach 2009 - 2013 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z dnia 17 grudnia 2008 r. Nr 172, poz. 2945) wprowadza się następujące zmiany:

1)w Rozdziale IV - Zasady polityki czynszowej, w § 12 w ust.1, w tabeli określającej czynniki podwyższające i obniżające stawkę bazową czynszu, w części - Wyposażenie techniczne, w wierszu dotyczącym wody uzupełnia się rubrykę pod nazwą - procent podwyżki, cyfrą 15;

2)w Rozdziale V - Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w§ 18 ust. 2 słowa: "W roku 2009", zastępuje się słowami: "W okresie obowiązywania programu", a pozostała część ustępu pozostaje bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tucholi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Paweł Cieślewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »